Language switcher

Alkohol

Alkohol on toidugrupp, mille moodustavad piiritus ja alkohoolsed joogid.

Piiritus on põllumajandusliku päritoluga toorainest kääritamisel ja sellele järgneval töötlemisel saadud vedelik etanoolisisaldusega alates 96 mahuprotsendist.

Alkohoolne jook on õlu etanoolisisaldusega üle 0,5 mahuprotsendi ja muu joomiseks mõeldud vedelik etanoolisisaldusega üle 1,2 mahuprotsendi.

Euroopa Liidu Ühise Põllumajanduspoliitika raames on kehtestatud alkoholi turukorralduslikud nõuded:

  • veinidele,
  • aromatiseeritud veinidele, aromatiseeritud veinijookidele ning aromatiseeritud veinikokteilidele,
  • piiritusjookidele,
  • põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholile.

Lisaks Euroopa Liidu otsekohalduvatele õigusaktidele on kehtestatud siseriiklikud nõuded õllele, puuvilja- ja marjaveinidele (sh siider ja perry) ning muule alkoholile ja sakele.

Vein

Veiniturukorraldust reguleerivate õigusaktide välja töötamine on Euroopa Liidu pädevuses, valdkond on väga täpselt reguleeritud alates viinamarjade kasvatamisest lõpetades märgistamisnõuetega.

Põllumajandustoodete, sh veini ühine turukorraldus on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 1308/2013, milles sätestatakse üldised eeskirjad turustamisstandarditele, päritolunimetustele ja geograafilistele tähistele, märgistamisele, toetusprogrammidele ja kauplemisele kolmandate riikidega.

Viinamarjasaaduste kategooriad on kehtestatud määruse VII lisa II osas ja nõuded märgistusele artiklites 117-121.

Täpsemad veinitoodete päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste ning märgistamise eeskirjad on kehtestatud komisjoni delegeeritud määrusega 2019/33, veinivalmistustavad on kehtestatud komisjoni määrusega 606/2009.

Kolmandate riikidega kauplemise, veinitoodete veo saatedokumentide, toetusprogrammide rakenduseeskirjad on kehtestatud komisjoni määrustega 555/2008 ja 2018/273.

Aromatiseeritud vein

Aromatiseeritud veinide, aromatiseeritud veinijookide ning veinikokteilide defineerimist, märgistamist ja kirjeldamist reguleerib Nõukogu määrus 251/2014.

Piiritusjoogid

Määratlemine, kirjeldamine, esitlemine, märgistamine ja geograafiliste tähiste kaitse on reguleeritud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega 110/2008 ja Komisjoni rakendusmäärusega 716/2013.

Puuvilja- ja marjavein, õlu, muu alkohoolne jook

Siseriiklikult on puuvilja- ja marjavein (sh siider ja perry), õlu, muu alkohoolne jook ja sake reguleeritud Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2004. a määrusega nr 134 „Alkoholi määratlemise, kirjeldamise ja müügiks esitlemise nõuded”.

Viimati uuendatud: 27. Mai 2019