Language switcher

Joogipiim

Joogipiimana saab turustada tooteid, mille tooraineks on lehmapiim. Joogipiim on mõeldud tarbijale tarnimiseks ilma edasise töötlemiseta.

Joogipiimana turustatavat piima on lubatud eelnevalt kuumtöödelda, muuta piima loomulikku rasvasisaldust, rikastada piima mineraalsooladega, vitamiinidega, piimavalkudega või vähendada piima laktoosisisaldust.

Piimarasvu ja –valke ei ole lubatud asendada teiste loomsete või taimsete valkude ja rasvadega.

Tooted, mida võib turustada joogipiimana:

 • toorpiim – piim, mida pole kuumutatud üle 40 °C;
 • standardne täispiim – kuumtöödeldud piim, mille rasvasisaldus on vähemalt 3,5 %;
 • mittestandardne täispiim – kuumtöödeldud piim, mille rasvasisaldust pole pärast lüpsmist muudetud, kuid rasvasisaldus ei tohi siiski olla alla 3,5 %;
 • madala rasvasisaldusega piim – kuumtöödeldud piim, mille rasvasisaldus jääb vahemikku 1,5 – 1,8 %;
 • rasvatu piim – kuumtöödeldud piim, mille vähendatud rasvasisaldus on kõige rohkem 0,5 %;
 • joogipiim x %, piim x % - kuumtöödeldud piim, mille rasvasisaldus on erinev eelpoolsete joogipiima nimetuste lubatud rasvaprotsentidest. Rasvaprotsent tuleb pakendil ära märkida  kümnendkoha täpsusega.

Joogipiima nimetust võib täiendada sõnadega, mis kirjeldavad piima

 • töötlemist;
 • kvaliteediklassi;
 • lisatavaid aineid.

Nõuded joogipiimale

 • joogipiimas peab olema vähemalt 2,9 % valku;
 • 1 l piima mass temperatuuril 20 °C peab olema vähemalt 1028 g;
 • joogipiima rasvasisaldus peab vastama toote nimetusele;
 • külmumistäpi väärtus ei tohi olla suurem kui -0,516 °C.

Õigusaktid:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1308/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (artikkel 23, VII lisa IV osa)

Viimati uuendatud: 26. Mai 2019