Language switcher

Kanamunad

Turustamiseks sobiv kanamuna on koorega muna, mis kõlbab otse inimtoiduks tarbimiseks või munatoodete valmistamiseks ning mis ei ole pragunenud, hauduma pandud ega keedetud.

Euroopa Liidu turustusnormide alusel liigitatakse kanamunad A- ja B-klassi munadeks. Otse inimtoiduks võib kasutada ainult A-klassi mune, B-klassi munad on ette nähtud kasutamiseks toiduainetetööstuses ja mittetoiduainetööstuses.

A-klassi munad peavad olema järgmiste kvaliteediomadustega:

 • koor ja kutiikul: normaalse kujuga, puhas ja kahjustusteta;
 • õhuvahe: kõrgus mitte üle 6 mm;
 • rebu: läbivalgustamisel nähtav ainult varjuna, ilma selgete piirjoonteta;
 • munavalge: selge, läbipaistev;
 • looteketas: areng ei ole tuvastatav;
 • võõrlisandid: lubamatud;
 • võõrlõhnad: lubamatud.

A-klassi munad märgistatakse tootjakoodiga (vähemalt 2 mm kõrge).

Munapakenditele on kohustuslik märkida:

 • pakkimiskeskuse kood;
 • kvaliteediklass („A-klass“ või täht „A“, millele võib lisada sõna „värske“);
 • kaaluklass:
  • XL – väga suured (kaal ≥ 73 g);
  • L – suured (kaal ≥ 63 g ja < 73 g);
  • M – keskmise suurusega (kaal ≥ 53 g ja < 63 g);
  • S – väikesed (kaal < 53 g);
 • minimaalne säilivusaeg (28 päeva munemise päevast);
 • säilitustingimused;
 • tootmisviis;
 • tootjakoodi tähenduse selgitus (pakendi peal või sees.

B-klassi munad

Eestis turustatavaid B-klassi mune ei ole vaja märgistada.

Munapakenditele on kohustuslik märkida:

 • pakkimiskeskuse kood;
 • kvaliteediklass („B-klass“ või täht „B“);
 • pakendamiskuupäev.

Õigusaktid:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1308/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (VII lisa VI osa)

Komisjoni määrus (EÜ) nr 589/2008, 23. juuni 2008, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad munade turustusnormide kohta

Maaeluministri 21.04. 2015 a. määrus nr 37 „Märgistamise täpsemad nõuded kanamunade turustamise korral“

Viimati uuendatud: 26. Mai 2019