Language switcher

Linnuliha

Linnuliha turustusnormid hõlmavad inimtoidu nõuetele vastavat kodukana, kalkuni, pardi, hane ja pärlkana liha, mis ei ole töödeldud muul viisil peale külmtöötlemise.

Linnuliha klassifitseeritakse vastavalt lihakusele ja välimusele A- või B-klassi ning turustatakse värskena, külmutatuna või kiirkülmutatuna.

Linnurümbad ja jaotustükid peavad vastama järgmistele miinimumnõuetele ning olema:

 • terved, võttes arvesse esitusviisi;
 • puhtad, ilma võõrlisandi, mustuse ja vereta;
 • ilma kõrvallõhnata;
 • ilma nähtavate vereplekkideta;
 • ilma väljaulatuvate murtud luudeta;
 • ilma suurte muljumisteta.

Täiendavad nõuded A-klassi lihakehadele on:

 • hea kehaehitus;
 • vähesel hulgal sulgi ja suletüükaid;
 • muljumised ja värvimuutused märkamatud;
 • külmakahjustused märkamatud.

Kodulinnuliha märgistus peab sisaldama järgmisi andmeid:

 • kvaliteediklass;
 • värske kodulinnuliha puhul selle koguhind ja kaaluühikuhind;
 • turustusseisund;
 • soovitatav ladustustemperatuur;
 • tapamaja või lihalõikusettevõtte loa number;
 • imporditud linnuliha puhul märgis päritolumaa kohta.

Õigusaktid:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1308/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (VII lisa V osa)

Komisjoni määrus (EÜ) nr 543/2008, 16. juuni 2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 (teatavate kodulinnuliha turustusnormide kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad

Viimati uuendatud: 26. Mai 2019