Language switcher

Oliiviõli

Olenevalt oliivide töötlemise meetodist ja töötlemise astmest jagatakse oliiviõlid kuude suuremasse kategooriasse:

 • neitsioliiviõlid;
 • rafineeritud oliiviõli;
 • rafineeritud oliiviõlist ja neitsioliiviõlist koosnev õli;
 • töötlemata oliivijääkõli;
 • rafineeritud oliivijääkõli;
 • oliivijääkõli.

Lõpptarbijale jaemüügietapis võib nendest turustada kolme kategooria oliiviõlisid:

 • neitsiõliiviõlid – mehhaaniliselt esimesel pressimisel oliividest saadud õlid;
  Neitsioliiviõlid liigitatakse:
  • ekstra-neitsioliiviõli;
  • neitsioliiviõli.
 • rafineeritud oliiviõlist ja neitsioliiviõlist koosnev oliiviõli;
 • oliivijääkõli.

Oliiviõli märgistamine

Kohustuslik märgistus toote etiketil:

 • toote nimetus;
 • õlikategooriat käsitlevad andmed.

Õigusaktiga kehtestatud oliiviõlide nimetused ja nende juurde kuuluvad õlikategooriat käsitlevad andmed:

 • ekstra-neitsioliiviõli – „kõrge kvaliteediga mehhaanilisel teel esimesel pressimisel oliividest saadud õli“;
 • neitsioliiviõli – „mehhaaniliselt esimesel pressimisel oliividest saadud õli“;
 • rafineeritud õlist ja neitsioliiviõlist koosnev oliiviõli – „õli, mis koosneb ainult rafineeritud oliiviõlist ning otse oliividest saadud õlist“;
 • oliivijääkõli – „õli, mis koosneb ainult oliiviõli ekstraheerimisel saadud toote töötlemisel saadud õlist ning otse oliividest saadud õlist,“ või „õli, mis koosneb ainult pressimisjääkide töötlemisel saadud õlist ja otse oliividest saadud õlist.“

Vabatahtlikud märked, mida võib leida ekstra-neitsioliiviõlide ja neitsioliiviõlide etiketilt:

 • „esimene külmpressimine“ – sellise märke võib lisada toote etiketile, kui see on saadud oliivipasta esimesel mehhaanilisel pressimisel hüdrauliliste pressidega temperatuuril alla 27 °C;
 • „külmekstraheerimine“ – sellise märke võib lisada toote etiketile, kui see on saadud oliivipasta nõrutamise või tsentrifuugimise teel temperatuuril alla 27 °C;
 • maitsele ja/või lõhnale võib osutada juhul, kui need omadused põhinevad määruse (EMÜ) nr 2568/91 XII lisas sätestatud analüüsimeetodi alusel tehtud hindamise tulemustel;
 • märke happesuse või maksimaalse happesuse kohta võib esitada juhul, kui sellele on sama suures trükikirjas ja samas vaateväljas lisatud vastavalt määrusele (EMÜ) nr 2568/91 kindlaksmääratud peroksiidarv, vahasisaldus ja UV neeldumine.

Oliiviõlide ja muude taimeõlide segu märgistus

 • toote nimetus „Taimeõli (või asjaomaste taimeõlide konkreetsed nimetused) ja oliiviõli segu“, millele järgneb kohe oliiviõli kogus protsendimäärana segus;
 • oliiviõli olemasolule võib etiketil viidata kujundite või graafiliste kujutiste abil ainult siis, kui oliiviõli moodustab asjaomasest õlist üle 50 %;
 • õlikategooriat käsitleva teabe esitamine ei ole kohustuslik.

Õigusaktid:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1308/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (VII lisa VIII osa)

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 29/2012, 13. jaanuar 2012, oliiviõli turustusnormide kohta

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2568/91, 11. juuli 1991, oliiviõlide ja pressimisjääkide omaduste ja asjakohaste analüüsimeetodite kohta

Viimati uuendatud: 26. Mai 2019