Language switcher

Sa oled siin

Reserveeritud nimetusega piimatooted

Reserveeritud nimetusega piimatooted on tooted, mis on saadud ainult piimast ning mille müüginimetused on Euroopa Liidu õigusaktidega kaitstud. Toodete valmistamisel on lubatud kasutada lisaaineid, kuid tingimusel, et neid ei kasutata ühegi piima koostisosa osaliseks ega täielikuks asendamiseks.

Piimatoodetele reeglite kehtestamise eesmärgiks on tootjatele võrdsete konkurentsitingimuste loomine ja tarbija kaitsmine.

Piimatoodete kaitsmiseks on koostatud nimekiri tootenimetustest, mis on reserveeritud ainult piimatoodetele. Meie igapäevatoodetest kuuluvad sellesse nimistusse koor, või, pett, juust, jogurt, keefir.

Toodete märgistamisel, mis ei ole piimatooted, kuid sisaldavad piimatooteid, võib piimatoodetele reserveeritud nimetusi kasutada üksnes põhiliste toorainete kirjeldamiseks (piimavorst, võiküpsis,  piimašokolaad) ja koostisainete loetlemiseks.

Erandina võib piimatoodetele reserveeritud nimetusi kasutada ka teiste toodete nimetamisel, mille täpne iseloom on selge toote tavapärase kasutamise tõttu või juhul, kui nimetusi kasutatakse selgesti toote iseloomuliku omaduse kirjeldamiseks. Sellised tooted on näiteks kookospiim, pähklivõi, võiseen.

Õigusaktid:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1308/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (VII lisa III osa)

Komisjoni otsus, 20. detsember 2010, milles loetletakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 XII lisa III punkti alapunkti 1 teises lõigus osutatud tooted

Viimati uuendatud: 26. Mai 2019