Language switcher

Võiderasvad

Võiderasvadeks loetakse kõiki taimse ja/või loomse päritoluga inimtoiduks mõeldud tooteid, mis vastavad järgmistele tingimustele:

 • toote rasvasisaldus jääb vahemikku 10–90 protsenti;
 • toode on 20 °C juures tahke;
 • toode sobib kasutamiseks võidena;
 • rasvad moodustavad vähemalt 2/3 kuivainest.

Võiderasvad liigitatakse kolme rasvagruppi:

 1. Piimarasvad – toode ei sisalda muid rasvu peale piimarasva:
 • või (piimarasvasisaldus 80–90%);
 • kolmveerandrasvane või (piimarasvasisaldus 60–62%);
 • poolrasvane või (piimarasvasisaldus 39–41%);
 • piimarasvavõie x%   (piimarasvasisaldus järgmistes vahemikes: alla 39%; 41–60%; 62–80%).
 1.   Rasvad – taimsed ja/või loomsed rasvad, millest piimarasv võib moodustada kuni 3%:
 • margariin (rasvasisaldus 80 – 90 %);
 • kolmveerandrasvane margariin (rasvasisaldus 60–62%);
 • poolrasvane margariin (rasvasisaldus 39–41%);
 • rasvavõie x% (rasvasisaldus järgmistes vahemikes: alla 39%; 41–60%; 62–80%).
 1. Rasvad, mis on kokku segatud taimsetest ja loomsetest rasvadest – taimsed ja loomsed rasvad, millest piimarasv võib moodustada 10–80%:
 • rasvasegu (rasvasisaldus 80–90%);
 • kolmveerandrasvane rasvasegu (rasvasisaldus 60–62%);
 • poolrasvane rasvasegu (rasvasisaldus 39–41%);
 • rasvasegu võie x % (rasvasisaldus järgmistes vahemikes: alla 39%; 41–60%; 62–80%).

Mõistete „kolmveerandrasvane“ ja „poolrasvane“ asemel võib kasutada ka mõisteid „vähendatud rasvasisaldusega“ ja „light“.

Koos mõistega „või“ võib kasutada mõistet „traditsiooniline“, kui toode on saadud vahetult piimast või koorest.

Rasvade puhul võib kasutada koos müüginimetusega mõistet „taimne“, kui toode sisaldab üksnes taimse päritoluga rasva ning mitte üle 2% loomset rasva.

Õigusaktid:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1308/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (VII lisa VII osa, II liide)

Viimati uuendatud: 13. August 2020