Language switcher

Sa oled siin

Kauplemine ning import ja eksport

Järelevalve teostamine veterinaar-ja toidukontrollile alluvate kaupade impordil (kaasaarvatud transiidil), ekspordil ja liikmesriikidevahelisel kauplemisel peab tagama loomataudide leviku tõkestamise ning kehtivatele nõuetele mittevastavate kaupade sattumise takistamise nii Eestisse, teistesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse kui ka muudesse eelnimetamata riikidesse.

Järelevalvet veterinaar-ja toidukontrollile alluvate kaupade impordil, ekspordil ja liikmesriikidevahelisel kauplemisel teostab Veterinaar-ja Toiduamet. Ülesande vahetuks täitmiseks liideti 01. mail 2004 Veterinaar-ja Toiduametiga endine Veterinaar-ja Toiduameti Piiriteenistus ning loodi uus osakond: kauplemise ning impordi ja ekspordi osakond. (66 KB, DOC)

Loomade ja loomade saadustega kauplemist, importi ning eksporti reguleerib Eestis alates 01. maist 2004, kui Eestist sai Euroopa Liidu täievoliline liige, Euroopa Liidu vastavate õigusaktidega kooskõlas olev Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seadus.  Kauplemise, impordi ning ekspordi täpsemate mõistete ning olulisemate protseduurireeglite kohta saab informatsiooni, lisaks eelnimetatud seadusele, kodulehe vastavatelt alajaotustelt.

Lisaks ülaltoodud seadustele juhindutakse järelevalve teostamisel impordil-ekspordil ja kauplemisel ka Toiduseaduse, Loomatauditõrje seaduse, Veterinaarkorralduse seaduse, Loomakaitseseaduse ja muude seonduvate seaduste sätetest ning alamaktidest.

Failid:

Oskonna põhimäärus (66 KB, DOC)

Viimati uuendatud: 19. Mai 2019