Language switcher

Sa oled siin

Juhised toidutootjatele seoses koroonaviirusega

Juhend viimati uuendatud 30. märts 2020

COVID-19 on nakkushaigus, mis levib inimeselt inimesele õhu teel piisknakkuse või saastunud pindade kaudu, peamiselt lähikontaktis nakkusohtliku inimesega, kellel on nakkusele iseloomulikud sümptomid. Viirus võib põhjustada köha, nohu, palavikku ja hingamisraskuseid.


Viirus püsib saastunud metall-, plast- ja roostevabadel pindadel kuni 72 tundi, poorsetel materjalidel nagu paberil ja papil kuni 24 tundi. Samas ei püsi viirus nakatamisvõimelisena elusorganimist väljaspool kaua ja ennetavate tegevustega saab saastumist edukalt vältida.


Kuna teaduslike andmete järgi inimesed koroonaviirusega toidu kaudu ei nakatu, on ebatõenäoline, et viirus COVID-19 levib toiduga. Koroonaviirused vajavad paljunemiseks peremeesorganismi ehk looma või inimest ega saa toidus paljuneda.


Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) jälgib tähelepanelikult COVID-19 puhangutega seotut riikides üle maailma. Käesolevaks hetkeks ei ole olemas tõendeid selle kohta, et toit on selle viiruse allikaks või selle kandjaks.


Ennetage COVID-19 levimist

 • Vältige lähikontakti. Ärge laske tootmisesse kõrvalisi isikuid (võõraid).
 • Järgige tavapäraseid toidukäitlemise nõudeid ning ohutu toidukäitlemise praktikaid.
 • Tagage, et kõik toitu käitlevad töötajad on läbinud piisava toiduhügieenialase koolituse.
 • Puhastage ja desinfitseerige kõiki sagedasti puudutatavaid ja toiduga kokku puutuvaid pindu tavapärasest sagedamini.
 • Tagage kätepesu, desinfitseerimise võimalused ja vajadusel isikukaitsevahendid.
 • Järgige tavapäraseid koristus- ja ventilatsiooninõudeid.
 • Järgige puhastusvahendite tootja avaldatud kasutusjuhendit. Koostage vastavalt tootele puhastusgraafikud koos sagedusega erinevatele pindadele.
 • Kõik võimalikud viirusega saastunud jäätmed (sh isikukaitsevahendid) hoiustada teistest jäätmetest eraldatuna suletud kotis ning käidelge 72 tunni möödudes tavajäätmetena.

Kaitske enda töötajaid

 • Kontrollige töötajate tervist enne tööle lubamist ning jälgige töötajate tervist töö ajal.
 • Jälgige töötajate tervist. Eelpool loetletud haigussümptomitega töötajad peavad jääma koju karantiini ja jälgima oma tervist.
 • Kõik haigestunuga lähikontaktis (vähem kui 2 m ja kauem kui 15 min) olnud töötajad peavad jääma koju karantiini ja jälgima oma tervist.
 • Nakkusohu korral tuleb ettevõttes teostada puhastus ja desinfektsioon eesmärgiga vältimaks haiguse levikut töötajate hulgas, vastavalt Terviseameti soovitustele.
 • Soovitage töötajatel hoida võimalusel üksteisest minimaalselt kaks meetrit distantsi.
 • Looge töötajatele rohkelt võimalusi käte desinfitseerimiseks ja pesuks.
 • Asetage käte desinfitseerimisvahendid töötajate liikumisteedele nähtavasse kohta.
 • Paigaldage vastavad piltjuhised desinfitseerimis- ja pesukohtade juurde.
 • Võimaldage töötajatel regulaarset kätepesu sooja vee ja seebiga vähemalt 20 sekundit, vähemalt iga 2 tunni järel.
 • Kui kätepesu ei ole võimalik, desinfitseerige võimalusel käsi minimaalselt 70% etanoolipõhise käte antiseptikumiga. Nähtavalt määrdunud käed tuleb kindlasti pesta.
 • Vajadusel kasutage isikukaitsevahendeid (kummikindad jms). Enne kinnaste kasutamist ja nende eemaldamisel peske ja desinfitseerige käsi. Kinnaste eemaldamine: ühe käe kindaga võtke teise käe kinda peopesa ja randmevahelisest kinda osast sõrmedega ja tõmmake kinnast käest nii, et kinnas läheks pahupidi (saastunud pool jääks sissepoole). NB! Ühekordseid kindaid ei pesta ega desinfitseerita.
 • Maski kasutamisel järgige tootjapoolset maksimaalset kasutusaega.
 • Tööriided (sh tekstiilkindad) peske võimalusel peale igat vahetust, maksimaalsel kangale lubatud pesutemperatuuril. Samuti puhastage tööjalanõud peale igat vahetust. Võimalusel kasutada ühekordseid tööriideid.
 • Minimeerige riskirühmadesse kuuluvate töötajate (eelkõige vanemaealised ja krooniliste haiguste ja immuunsuslangusega inimesed) kokkupuudeteid teiste töölistega.
 • Võimalusel korraldage töö ühes vahetuses või vahetuste üleandmine nii, et erinevate vahetuste töötajad üksteisega kokku ei puutuks.
 • Väljaspool tööaega järgida Terviseameti juhiseid.

Käsi tuleb pesta:

 • enne töö alustamist;
 • enne kuumtöödeldud või valmistoidu käitlemist;
 • pärast kuumtöötlemata toidu käitlemist või valmistamist;
 • pärast jäätmete käitlemist;
 • pärast koristamist;
 • pärast tualeti kasutamist;
 • pärast nina nuuskamist, aevastamist või köhimist;
 • pärast söömist, joomist või suitsetamist;
 • pärast raha käsitsemist.

Lähikontakt on:

 • Haigega lähikontaktne on inimene, kes on:

a) viibinud haigele lähemal kui kaks meetrit või viibinud samas ruumis haigega pikemat aega (tervishoiutöötaja, hooldaja, pereliige) ilma isikukaitsevahenditeta (kaitsemaskita, respiraatorita, kaitsekinnasteta, silmakaitseta, veekindla kitli või kombinesoonita jm) ja


b) kokku puutunud haige eritistega või nendega saastunud pindadega ilma isikukaitsevahendeid kasutamata.


Nakkusoht on:

 • juhul, kui haigestunud inimene on viibinud tööruumides.
Viimati uuendatud: 31. Märts 2020