Language switcher

Sa oled siin

Kuidas satub salmonella farmi?

Mis on salmonella?

Salmonella on bakter. Salmonellad on looduses laialt levinud mikroorganismid, mis elavad loomade seedetraktis, aga ka linnumunades, toorpiimas ja mujal loomsetes ning mitteloomset päritolu toiduainetes. Salmonella on bakterite perekond, millel on palju erinevaid serotüüpe, mis võivad põhjustada haigusi erinevatel liigitel. Salmonella bakter võib põhjustada haigestumist (salmonelloosi) nii loomadel kui inimestel. Näiteks mõni Salmonella bakteri serotüüp, mis ei pruugi linnul põhjustada haigusi, võib põhjustada inimese haigestumise.

Kuidas satub salmonella farmi?

Farmi võib bakter jõuda mitmeid erinevaid teid pidi:

  • saastunud sööda ja joogiveega, inventariga (nt lüpsiseadmed), veovahenditega, allapanuga;
  • haigestunud loomade ja inimestega;
  • haigust levitavad ka närilistega, metslinduega, lemmikloomadega.

Mis asi on serotüüp?

Lihtsamalt öeldes on serotüüp Salmonella alaliik. Salmonella bakteril on üle 2500 erineva serotüübi, kõige sagedamini põhjustab inimestel haigestumist Salmonella Enteritidis.

Kuidas salmonellat farmides uuritakse?

Veterinaar- ja Toiduamet teostab kontrolle järelevalve korras, vihjete alusel ning kui on kahtlus, et toidu saastumise allikas võib olla farm.

Salmonelloosi esinemise kindlakstegemiseks võetakse proovid loomade roojast, vajadusel ka ümbritsevast keskkonnast ja söödast. Kui loomakarjas on diagnoositud salmonelloos, siis

selgitatakse välja nakkuse allikas ning levikuteed. Samuti rakendatakse karjas nakkusallika kõrvaldamiseks, nakkuse edasise leviku tõkestamiseks ja ristsaastumise vältimiseks vastavad meetmed.

Mis saab kanadest, kellel on salmonelloos?

Lindude ravi on salmonelloosi puhul keelatud.

Lindude tapmine või hukkamine pärast salmonelloosi diagnoosimist sõltub tuvastatud serotüübist ning lindude pidamise suunast.

Näiteks broilerite puhul võib tapmise või hukkamisega oodata nende kasvuperioodi lõpuni, munakanad tuleb aga sama serotüübi puhul viivitamatult hukata või tappa.

Siinkohal on oluline täpsustada, et salmonella bakteri serotüüpe on palju ning kõigil juhtudel ei hukata loomi, kui diagnoositakse salmonelloos. Näiteks mõne setotüübi puhul parandatakse bioohutusnõudeid ning loomad tapetakse toiduks ja saadud liha on inimestele ohutu.

Mis saab veistest, kellel on salmonelloos?

Samamoodi nagu lindudel, sõltuvad ettevõetavad meetmed tuvastatud serotüübist. Kohesele tapmisele või hukkamisele veiseid ei saadeta, selle asemel on lubatud veiseid ravida. Haigustunnustega looma ei tohi tapmisele saata.

Mis on Salmonella bakterite resistentsus?

Kui mikroobipopulatsioonis on tekkinud resistentsed isendid, levib resistentsus geenide kaudu ka nendele mikroobidele, kellel polegi olnud otsest kontakti antibiootikumiga. Antibiootikumiresistentsed bakterid levivad loomadelt inimestele loomsete toiduainetega ja otsesel kokkupuutel loomade või nende väljaheitega, inimeselt inimesele jne. Seetõttu võib tekkida olukord, kus haigused ei allu antibiootikumide ravile. 

Viimati uuendatud: 17. Detsember 2019