Language switcher

Sa oled siin

Mis on zoonoos?

Zoonoos ja toidutekkeline nakkushaiguspuhang

Zoonoosid on mets- ja koduloomade nakkushaigused, mis võivad edasi kanduda inimesele. Samuti võivad inimesed nakatada loomi. Inimeste tervise kaitse zoonooside puhul on esmatähtis. Toidu kaudu levivad zoonoosid võivad põhjustada probleeme inimestele ning tekitada majanduslikku kahju toidutootmisele ja toiduainetetööstusele. Zoonooside näol on tegemist erinevate raskusastmetega haigustega – mõned tekitavad mööduvaid haigusnähte, kuid teised võivad lõppeda surmaga. Samuti on ohuks zoonoosid, mis levivad metsloomade ja lemmikloomade populatsioonidelt, nagu näiteks marutaud.

Eestis seiratakse järgmisi zoonoose ja zoonoosseid haigusetekitajad:
 

Zoonoosi nimetus

Toidutekkeline

Brutselloos ja selle tekitajad

jah

Kampülobakterioos ja selle tekitajad

jah

Ehhinokokoos ja selle tekitajad

jah

Listerioos ja selle tekitajad

jah

Salmonelloos ja selle tekitajad

jah

Trihhinelloos ja selle tekitajad

jah

Tuberkuloos, mida põhjustab Mycobacterium bovis

jah

Verotoksiline Escherichia coli

jah

Jersinioos aj selle tekitajad

jah

Enterohemorragiline E.coli

jah

Tüstitserkoos ja selle tekitajad

jah

Transmissivsed spongiformsed etsefalopaatiad

jah

Gripiviirus (lindude gripp)

ei

Marutaud

ei

 

Veterinaar- ja Toiduametil on võimekus korraldada seiret ka teiste zoonooside ja zoonoossete haigusetekitajate puhul, kui epidemioloogiline olukord seda eeldab.

Zoonoosi levikuks on mitmeid viise. Haigustekitajad kanduvad inimesele üle otsesel kokkupuutel nakkuse kandajaga, nagu näiteks põllumajandus-, mets-, lemmikloom, teine inimene või siis toidu kaudu.

Toiduga võib sattuda meie organismi mitmeid haigustekitajaid, mis põhjustavad halba enesetunnet, palavikku, oksendamist ning halvimal juhul võib haigus lõppeda surmaga.

Toidutekkeline nakkuspuhang on kahel või enamal inimesel täheldatud haigus- või nakkusjuhtumi esinemine, mille puhul on ühisosaks toidutekkeline nakkusallikas. Toidutekkeliste nakkushaiguspuhangute põhjuse väljaselgitamisega tegelevad Veterinaar- ja Toiduamet ning Terviseamet.

Eestis sageli esinevad toidutekkeliste puhangute haigustekitajad on:

Viirused

 

Bakterid

Parasiidid

 

 • Kalitsiviirused, s.h. Norwalk viirused
 • Rotaviirused
 • Astroviirused
 • A-hepatiidi viirus
 • Flaviviirus (puukentsefaliit)

 

 • Salmonella spp
 • Campylobacter spp
 • Clostridium botulinum
 • Clostridium perfringens
 • Enterobacteriaceae spp
 • Shigella spp
 • Vibrio spp
 • Listeria spp
 • Yersinia enterocolitica
 • Brucella spp
 • Staphylococcus aureus
 • Bacillus cereus
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Mycobacterium bovis
 • Cryptosporidium
 • Giardia
 • Echinococcus
 • Trichinella spiraalis

 

 

Viimati uuendatud: 27. Juuni 2019