Language switcher

Sa oled siin

Lemmiklinnuga reismine

 • EK Otsus 2007/25 - kehtestab kaitsemeetmed seoses lindude kõrge patogeensusega gripiga ja omanikega kaasas olevate lemmiklindude liikumisega ühendusse.

NB! Enamuste kodulindude  (kanad, kalkunid, pärlkanad, pardid, haned, vutid, tuvid, faasanid, põldpüüd, jaanalinnud)  liikumine reisijaga kaasaoleva lemmikloomana pole lubatud ning sellised loomad ja linnud alluvad impordi veterinaarkontrollile.

Omanikega kaasasolevate lemmiklindudega peab olema kaasas lähtekohaks oleva 3. riigi ametliku veterinaararsti poolt väljastatud veterinaarsertifikaat (81 KB, DOC) (II Lisa) koos omaniku deklaratsiooniga (17.34 KB, DOCX) (III Lisa).

Lisaks peab täidetud olema üks järgmistest tingimustest:

 • linnud on olnud  30 päeva ekspordieelses karantiinis EK määruses nr.  206/2010/EU I lisa 1.osas või II lisa 1. osas loetletud 3. riigis asuvas lähtekohas; või
 • linnud allutatakse pärast sissevedu 30 päevasele karantiinile sihtliimesriigis tunnustatud lindude karantiinikeskuses ( Määrus ( EÜ) nr. 318/2007 art 6 lg. 1); või
 • linnud on viimase 6 kuu jooksul ja mitte hiljem kui 60 päeva ennem väljaviimist vaktsineeritud ja vähemalt 1 kord revaktsineeritud lindude gripi H5 ja H7 alatüübi vastu; või
 • linnud on olnud enne riigist väljaviimist vähemalt 10 päeva isoleerituna ning selle aja jooksul on nendelt võetud proovid uurimaks H5 ja H7 alatüübi antigeenide või genoomi olemasolu. Proovid ei tohi olla võetud varem kui kolmandal isolatsioonipäeval.

Kõik teostatud uuringud ja vaktsineerimised peavad olema märgitud sertifikaadile.

Kui kontrollimisel selgub, et linnud ei vasta eeltoodud nõuetele, kohaldatakse määruse (EÜ) 576/2013 artiklit 35.

Vastavalt Euroopa Komisjoni Otsusele 2007/25 kolmandatest riikidest pärinevate reisijaga kaasasolevate lemmiklindude sisseveoks lubatud piiriületuskohad Eesti Vabariigi piiril.

 • Koidula
 • Luhamaa
 • Narva maantee 1
 • Narva maantee 2 ( ainult jalakäijatele)
 • Narva raudtee
 • Saatse
 • Tallinna Lennujaam

Lemmiklindude sisseveole Andorrast, Horvaatiast, Fääri saartelt, Gröönimaalt, Islandilt, Liechtensteinist, Monacost, Norrast, San Marinost, Šveitsist ja Vatikani Linnriigist ei kehtestata mingisuguseid piiranguid.

Failid:

Viimati uuendatud: 14. Veebruar 2020