Language switcher

Sa oled siin

Lemmikloomaga reisimine

Lemmikloom on allpool loetletud loom, kes on kaasas tema omanikel või omanike nimel liikumise ajal kõnealuste loomade eest vastutavatel isikutel ning ei ole ette nähtud müümiseks või teise omaniku juurde viimiseks.

Lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise lihtsustus kehtib järgmistele loomaliikidele:

 • koerad;
 • kassid;
 • valgetuhkrud;
 • selgrootud (v.a mesilased, kimalased ja koorikloomad näiteks vähid ja krevetid);
 • troopilised dekoratiivkalad;
 • kahepaiksed (näiteks konnad ja vesilikud);
 • roomajad (näiteks maod, sisalikud, kilpkonnad, varaanid, kameeleonid);
 • närilised ja koduküülikud;
 • mõned linnuliigid.

Mittekaubandusliku liikumise tingimused:

1. Reisijaga kaasas olevate loomade (kasside, koerte ja valgetuhkrute) maksimaalne arv on 5.

Reisijaga kaasasolevate koerte, kasside ning valgetuhkrute maksimaalne arv võib olla suurem kui 5 järgmiste tingimuste täitmisel:

 • lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise eesmärk on osalemine võistlustel, näitustel või spordiüritustel või treenimine selliste ürituste jaoks;
 • omanik või volitatud isik esitab kirjaliku tõendi, mis tõendab, et loomad on registreeritud eelpoolnimetatud üritustel osalemiseks;
 • loomad on vanemad kui 6 kuud.

2. Loomad reisivad koos omaniku või volitatud isikuga. Erandina eeltoodust lemmiklooma mittekaubanduslik liikumine võib toimuda ka kuni 5 päeva ennem või pärast omaniku füüsilist liikumist juhul, kui looma liikumine on tingitud omaniku liikumisest või seotud sellega. Sellisel juhul peab omanik või volitatud isik esitama kirjalikud tõendid, mis tõendavad omaniku liikumist (näiteks lennuki- või laevapiletid).

3. Liikumise eesmärk ei ole loomade müümine ega muud moodi omandiõiguse üleandmine (näiteks omaniku vahetamine).

Juhul kui:

 • reisitakse koos loomadega, keda peetakse küll lemmikloomana, kuid kes ei kuulu eespool nimetatud liikidesse (näiteks kanad, kalkunid, pärlkanad, pardid, haned, vutid, tuvid, faasanid, põldpüüd, jaanalinnud, minisead, vähid ja teised loomad),
 • loomi on rohkem kui 5,
 • loomade liikumise eesmärk on kaubanduslik,
 • loomadel ei ole kaasas omanikku või omaniku poolt volitatud isikut,

kehtivad loomade liikumisel EL-i liikmesriikide vahel (kauplemine) või sissetoomisel ühendusevälistest riikidest (import) loomade kaubanduslikku liikumist reguleerivad nõuded ja sellised loomad ja linnud alluvad veterinaarkontrollile.

 

Reisimine teisest Euroopa Liidu liikmesriigist Eestisse


Selleks et tuua kassi, koera, või valgetuhkuru mittekaubanduslikul eesmärgil Eestisse teisest liikmesriigist peavad olema täidetud järgnevad nõuded.

 1. Koerad, kassid ja valgetuhkrud peavad olema märgistatud mikrokiibi paigaldamise teel või selgelt loetava tätoveeringuga, mis on tehtud enne 3. juulit 2011.

Nõuded mikrokiibile:

 • mikrokiip peab vastama ISO-standardile 11784 ja neis tuleb kasutada HDX- või FDX-B-tehnoloogiat ning
 • mikrokiipi peab saama lugeda ISO-standardile 11785 vastava lugemisseadme abil.

Juhul kui mikrokiip ei vasta nimetatud standarditele, peavad reisijal olema kaasas selle kontrollimiseks vajalikud vahendid.

 1. Loomaga kaasas peab olema Euroopa Liidu lemmikloomapass, mille väljastas volitatud loomaarst ja, mille abil saab kindlaks teha looma omaniku nime ja aadressi ning, mis tõendab kehtivat vaktsineerimist marutaudi vastu. Passi  peavad olema kantud omaniku ja looma andmed, tätoveeringu või mikrokiibi number ning andmed marutaudi vaktsineerimise kuupäeva, kasutatud vaktsiini ja vaktsineerimise kehtivuse kohta.
   
 2. Koerad, kassid, valgetuhkrud peavad olema vaktsineeritud marutaudi vastu. Reisi ajal vaktsineerimine peab olema kehtiv.

Marutaudi vastase vaktsineerimise kehtivuse nõuded:

 • vaktsineerimise tegi volitatud veterinaararst;
 • lemmikloom oli vaktsineerimise kuupäeval vähemalt 12 nädalat vana;
 • volitatud veterinaararst või ametlik veterinaararst on märkinud vaktsineerimise kuupäeva lemmikloomapassi osasse V;
 • lemmikloomapassi osasse V märgitud vaktsineerimine toimus pärast lemmikloomapassi III osas märgitud mikrokiibi paigaldamise või näidu lugemise kuupäeva või tätoveeringu paigaldamise ja lugemise kuupäeva;
 • vaktsineerimise kehtivusaeg algab kaitsva immuunsuse saavutamisega, mis toimub vähemalt 21 päeva pärast esmast vaktsineerimist ja kestab kuni kuupäevani, mille volitatud veterinaararst või ametlik veterinaararst on märkinud lemmikloomapassi osasse V;
 • korduvvaktsineerimist tuleb käsitada esmasena, kui see ei toimunud punktis e osutatud eelmise vaktsineerimise kehtivuse ajal.

Teistest EL-i liikmesriikidest on lubatud kehtivat marutaudi vaktsineerimist mitte omavate noorte kasside, koerte ja valgetuhkrute mittekaubanduslik liikumine Eesti territooriumile (vaata peatükk „Liikumine kutsikate, kassipoegade või valgetuhkru poegadega“).

 1. Ussitõrje koerale. 

  Koerte toomisel Eestisse ei ole nõutav paelussi Echinococcus multilocularise vastane tõrje.
 • Samaväärsed tingimused kehtivad Andorrast, Šveitsist, Fääri saartest, Gibraltarilt, Gröönimaalt, Islandilt, Liechtensteinist, Monacost, San Marinost, Vatikani Linnriigist ja Norrast saabuvatele lemmikloomadele
Euroopa Liidu teisest liikmesriigist on mittekaubanduslikul eesmärgil reisijatega kaasaolevate lemmikloomade sisenemine Eestisse lubatud läbi kõikide rahvusvaheliseks liikluseks, sealhulgas reisijatele, avatud piiripunktide (PDF) kaudu ning sellisel juhul teostab järelevalvet Maksu- ja Tolliamet.
 

Reisimine Eestist teise Euroopa Liidu liikmesriiki


Selleks et sõita kassi, koera, või valgetuhkuruga mittekaubanduslikul eesmärgil Eestist teistesse EL-i liikmesriikidesse peavad olema täidetud järgmised nõuded:

 1. Koerad, kassid ja valgetuhkrud peavad olema märgistatud mikrokiibi paigaldamise teel või selgelt loetava tätoveeringuga, mis on tehtud enne 3. juulit 2011

 Nõuded mikrokiibile:

 • mikrokiip peab vastama ISO-standardile 11784 ja neis tuleb kasutada HDX- või FDX-B-tehnoloogiat ning
 • mikrokiipi peab saama lugeda ISO-standardile 11785 vastava lugemisseadme abil.
 •  Juhul kui mikrokiip ei vasta nimetatud standarditele, peavad reisijal olema kaasas selle kontrollimiseks vajalikud vahendid.
 1. Loomaga kaasas peab olema Euroopa Liidu lemmikloomapass, mille väljastas volitatud loomaarst ja, mille abil saab kindlaks teha looma omaniku nime ja aadressi ning, mis tõendab kehtivat vaktsineerimist marutaudi vastu.

Passi  peavad olema kantud omaniku ja looma andmed, tätoveeringu või mikrokiibi number ning andmed marutaudi vaktsineerimise kuupäeva, kasutatud vaktsiini ja vaktsineerimise kehtivuse kohta.

 1. Koerad, kassid, valgetuhkrud peavad olema vaktsineeritud marutaudi vastu. Reisi ajal vaktsineerimine peab olema kehtiv.

Marutaudi vastase vaktsineerimise kehtivuse nõuded:

 • vaktsineerimise tegi volitatud veterinaararst;
 • lemmikloom oli vaktsineerimise kuupäeval vähemalt 12 nädalat vana;
 • volitatud veterinaararst või ametlik veterinaararst on märkinud vaktsineerimise kuupäeva lemmikloomapassi osasse V;
 • lemmikloomapassi osasse V märgitud vaktsineerimine toimus pärast lemmikloomapassi III osas märgitud mikrokiibi paigaldamise või näidu lugemise kuupäeva või tätoveeringu paigaldamise ja lugemise kuupäeva;
 • vaktsineerimise kehtivusaeg algab kaitsva immuunsuse saavutamisega, mis toimub vähemalt 21 päeva pärast esmast vaktsineerimist ja kestab kuni kuupäevani, mille volitatud veterinaararst või ametlik veterinaararst on märkinud lemmikloomapassi osasse V;
 • korduvvaktsineerimist tuleb käsitada esmasena, kui see ei toimunud punktis e osutatud eelmise vaktsineerimise kehtivuse ajal.

Liikmesriigid võivad lubada kehtivat marutaudivastast vaktsineerimist mitte omavate noorte koerte, kasside ja valgetuhkrute liikumist, kui neil on kaasas lemmikloomapass ja nad on viibinud oma sünnikohas sündimisest saadik, puutumata kokku tõenäoliselt nakatunud metsloomadega, või, kui nad on koos oma emaga, kellest nad on ikka veel sõltuvad. Paljud liikmesriigid seda siiski ei luba ning seega on vajalik ennem reisile asumist veelkord kontrollida sihtriigi sisseveonõudeid.

EL-i riikide otsused marutaudivastase vaktsineerimise erandi kohaldamise kohta on leitavad Euroopa Komisjoni kodulehelt: https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/young-animals_en.

 1. Ussitõrje koerale

Koerte viimisel Ühendkuningriiki, Maltale, Iirimaale ja Soome tuleb nendele teha ka paelussi Echinococcus multilocularise vastane tõrje. Parasiiditõrje tuleb teha vähemalt 24 tundi, kuid mitte rohkem kui 120 tundi enne kavandatavat sisenemist nimetatud liikmesriikidesse. Parasiiditõrje peab tegema veterinaararst ravimiga, mis sisaldab piisavat annust prasikvanteeli või mõnda muud selleks ette nähtud litsentseeritud farmakoloogilist preparaati. Ussitõrje andmed kinnitatakse ravi teinud loomaarsti poolt lemmikloomapassi vastavas osas.

Ülaltoodu puudutab ka lemmikloomade viimist Norrasse, kuigi Norra pole EL-i liikmesriik.

Kui reisite oma koeraga regulaarselt (näiteks iga nädal või iga teine nädal) ülaltoodud riikidesse (Soome, Norra, Ühendkuningriik, Malta, Iirimaa), siis võib rakendada 28-päeva reeglit.
Tingimusteks on:

 • koerale tehakse ussitõrje vähemalt 2 korda maksimaalselt 28-päevase vahega;
 • edasi ussitõrje korratakse regulaarselt ning ei ületa 28-päevase intervalli.

Kui need tingimused on täidetud, siis ussitõrjet ei pea kordama enne igat reisi (ei rakendu reegel 1-5 päeva enne reisi), ning saab vabalt koeraga reisida 28 päeva jooksul.

Sihtkohariikide nõuded lemmikloomadele on reeglina leitavad vastava riigi pädeva asutuse kodulehelt. Mõnede maailma riikide viiteid vaata siit.

 

Reisimine Eestisse väljastpoolt Euroopa Liitu


Käesolevas peatükis käsitletud nõuded ei laiene järgmistele EL-i välistele riikidele:

 • Andorra, Šveits, Fääri saared, Gibraltar, Gröönimaa, Island, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Vatikani Linnriik ja Norra. Eelnimetatud riigid käsitletakse Euroopa Liidu liikmeriikidena.

Selleks et tuua kassi, koera, või valgetuhkuru mittekaubanduslikul eesmärgil Eestisse väljastpoolt Euroopa Liitu peavad olema täidetud järgmised nõuded:

 1. Koerad, kassid ja valgetuhkrud peavad olema märgistatud mikrokiibi paigaldamise teel või selgelt loetava tätoveeringuga, mis on tehtud enne 3. juulit 2011.

Nõuded mikrokiibile:

 • mikrokiip peab vastama ISO-standardile 11784 ja neis tuleb kasutada HDX- või FDX-B-tehnoloogiat ning
 • mikrokiipi peab saama lugeda ISO-standardile 11785 vastava lugemisseadme abil.
 • Juhul kui mikrokiip ei vasta nimetatud standarditele, peavad reisijal olema kaasas selle kontrollimiseks vajalikud vahendid.
 1. Loomaga peab kaasas olema sertifikaat (133 KB, DOC), mis on vastavuses Euroopa Komisjoni rakendmääruse (EL) nr 577/2013 lisa IV osas 1, viimati muudetud määrusega (EL) 2019/1293, esitatud näidisega.

Sertifikaadile peavad olema kantud omaniku ja looma andmed, tätoveeringu või mikrokiibi number ning andmed marutaudi vaktsineerimise kuupäeva, kasutatud vaktsiini ja vaktsineerimise kehtivuse kohta.

Sertifikaat antakse välja või kinnitatakse päritoluriigi pädeva asutuse veterinaarjärelevalve ametniku või volitatud veterinaararsti poolt, täidetakse trükitähtedega sisenemise liikmesriigi ja inglise keeles ning kehtib 10 päeva alates väljaandmise päevast. Meretranspordi puhul pikeneb sertifikaadi kehtivus merereisi kestuse võrra.

Teistesse liikmesriikidesse edasiliikumise korral on käesolev sertifikaat kehtiv alates dokumentide ja identsusekontrolli kuupäevast kokku kuni 4 kuud või kuni marutaudivastase vaktsineerimise kehtivuse aegumiskuupäevani, sõltuvalt sellest, milline neist kuupäevadest on kõige varasem.

EL-i päritolu loomade taassisenemisel ühendusevälistest riikidest on identifitseerimisdokumendina nõutav Euroopa Liidu lemmikloomapass.

 1. Sertifikaadile peab olema lisatud looma omaniku või tema poolt volitatud isiku allkirjastatud mittekaubandusliku liikumise deklaratsioon (DOCX).
   
 2. Vaktsineerimine ja antikehade tiiter

4.1) Kui koer, kass või valgetuhkur tuleb Eestisse kolmandast riigist või territooriumilt, kus marutaudialane olukord on rahuldav.

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu (EL) määrus nr 576/2013 jaotab ühendusevälised riigid, nendes riikides valitseva marutaudialase olukorra alusel, gruppidesse. Komisjoni rakendmääruse (EL) nr 577/2013 lisa II, 2. osas, viimati muudetud määrusega (EL) 2019/1293, on loetletud need kolmandad riigid, millede marutaudialane olukord loetakse rahuldavaks ning nendest riikidest saabuvatele koertele, kassidele ja valgetuhkrutele esitatavad marutaudialased nõuded on samad kui teistest liikmesriikidest saabuvatele loomadele.

Rahuldava marutaudialase olukorraga kolmandate riikide ja territooriumide nimekiri on leitav siit (229.9 KB, PDF).

Seega peavad kõik loetletud riikidest saabuvad, koerad, kassid ja valgetuhkrud omama kehtivat marutaudivastast vaktsineerimist.

Marutaudi vastase vaktsineerimise kehtivuse nõuded:

 • vaktsineerimise tegi volitatud veterinaararst;
 • lemmikloom oli vaktsineerimise kuupäeval vähemalt 12 nädalat vana;
 • volitatud veterinaararst või ametlik veterinaararst on märkinud vaktsineerimise kuupäeva lemmikloomapassi osasse V;
 • lemmikloomapassi osasse V märgitud vaktsineerimine toimus pärast lemmikloomapassi III osas märgitud mikrokiibi paigaldamise või näidu lugemise kuupäeva või tätoveeringu paigaldamise ja lugemise kuupäeva;
 • vaktsineerimise kehtivusaeg algab kaitsva immuunsuse saavutamisega, mis toimub vähemalt 21 päeva pärast esmast vaktsineerimist ja kestab kuni kuupäevani, mille volitatud veterinaararst või ametlik veterinaararst on märkinud lemmikloomapassi osasse V;  
 •  korduvvaktsineerimist tuleb käsitada esmasena, kui see ei toimunud punktis e osutatud eelmise vaktsineerimise kehtivuse ajal.

Kolmandatest riikidest ei ole lubatud kehtivat marutaudi vaktsineerimist mitte omavate noorte kasside, koerte ja valgetuhkrute mittekaubanduslik liikumine Eesti territooriumile.

Juhul kui loomad läbivad transiidina nimekirjas loetlemata riike, peab loomal olema kaasas looma omaniku või tema poolt volitatud isiku allkirjastatud transiitdeklaratsioon (DOCX) (16.43 KB, DOCX), mis tõendab, et ühendusevälistest riikidest või territooriumitelt sissetoodavad loomad ei ole transiidil läbi tunnustamata riikide kokku puutunud marutaudile vastuvõtlikku liiki kuuluvate metsloomadega ega väljunud transpordivahendist või rahvusvahelise lennujaama territooriumilt

4.2) Kui koer, kass või valgetuhkur tuleb Eestisse kolmandast riigist või territooriumilt, kus marutaudialane olukord on mitterahuldav.

Määruse 577/2013 II lisa 2. osas, viimati muudetud määrusega (EL) 2019/1293, loetlemata kolmandatest riikidest (riikide nimekiri on leitav siit (229.9 KB, PDF))  saabuvatel koertel, kassidel ja valgetuhkrutel peab lisaks marutaudi vastasele vaktsineerimisele olema tunnustatud laboratooriumis määratud marutaudi antikehade tiiter. Antikehade tiitrit saab määrata alates 30 päeva möödumisel vaktsineerimisest. Nõuetele vastav tiiter on 0,5 ühikut/ ml või rohkem. Nõuetekohase antitiitri määramise ning liikumise vahe peab olema vähemalt 3 kuud. Test tuleb teha heakskiidetud laboris.

Andmed marutaudi antikehade tiitrimise kohta peavad olema kantud sertifikaadile. Sertifikaadile peab olema lisatud ka nõuetekohase antikehade tiitri määramist tõendav laborvastuse originaal.

Testi ei tule korrata pärast rahuldava tulemuse (0,5 ühikut/ml või rohkem) saamist, tingimusel et loomale tehakse uus vaktsineerimine marutaudi vastu eelmise vaktsineerimise kehtivuse ajal.

Euroopa Liitu taassisenemine

Euroopa Liidu päritolu loomadel või Andorra, Šveitsi, Islandi, Liechtensteini, Monaco, Norra, San Marino, Vatikani Linnriigi, Fääri saarte, Gibraltari või Gröönimaa päritolu loomadel kes taassisenevad Euroopa Liitu kolmandatest riikidest või territooriumidelt, kus marutaudialane olukord on mitterahuldav peab sertifikaadi asemel kaasas olema  Euroopa Liidu lemmikloomapass, kuhu peavad olema kantud marutaudi antikehade tiitrimise tulemus passi osas VI, mis tehti enne Euroopa Liidu või eelpoolnimetatud riikide territooriumilt lahkumist. Passile peab olema lisatud ka nõuetekohase antikehade tiitri määramist tõendav originaalne laborvastus. Liikumisel loetlemata riikidesse ei ole vajalik  3 - kuuline liikumiseelne ooteperiood põhjusel, et  marutaud ei ole Euroopa Liidu liikmesriikides endeemiline.

 1.  Ussitõrje koerale

Koerte viimisel Ühendkuningriiki, Maltale, Iirimaale ja Soome tuleb nendele teha ka paelussi Echinococcus multilocularise vastane tõrje. Parasiiditõrje tuleb teha vähemalt 24 tundi, kuid mitte rohkem kui 120 tundi enne kavandatavat sisenemist nimetatud liikmesriikidesse. Parasiiditõrje peab tegema veterinaararst ravimiga, mis sisaldab piisavat annust prasikvanteeli või mõnda muud selleks ette nähtud litsentseeritud farmakoloogilist preparaati. Ussitõrje andmed kinnitatakse ravi teinud loomaarsti poolt lemmikloomapassi või sertifikaadi vastavas osas.

Ülaltoodu puudutab ka lemmikloomade viimist Norrasse, kuigi Norra pole EL-i liikmesriik.

Ühendusevälisest riigist on mittekaubanduslikul eesmärgil reisijatega kaasaolevate lemmikloomade sisenemine Eestisse lubatud läbi kõikide rahvusvaheliseks liikluseks, sealhulgas reisijatele, avatud piiripunktide (PDF) kaudu ning sellisel juhul teostab järelevalvet Maksu- ja Tolliamet.

 

Liikumine kutsikate, kassipoegade või valgetuhkru poegadega


Teistest EL-i liikmesriikidest (k.a. Andorra, Šveits, Fääri saared, Gibraltar, Gröönimaa, Island, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Vatikani Linnriik ja Norra) on lubatud kehtivat marutaudi vaktsineerimist mitte omavate noorte kasside, koerte ja valgetuhkrute mittekaubanduslik liikumine Eesti territooriumile.

Need loomad võivad olla:

 1. vähem kui 12 nädala vanused ja marutaudi vastu vaktsineerimata või
 2. 12-16 nädala vanused ning marutaudi vastu vaktsineeritud, kuid marutaudi vaktsineerimine ei ole veel kehtiv.

Selliste kehtivat marutaudivastast vaktsineerimist mitteomavate lemmikloomade sissetoomine on lubatud ainult siis kui sihtliikmesriik on Eesti. Teistesse EL liikmesriikidesse reisimiseks tuleb eelnevalt välja selgitada vastava sihtriigi nõuded, kuna selliste loomadega liikumise lubamine on jäetud iga liikmesriigi pädevusse.

Vaktsineerimata loomade edasisaatmine Eestist teise liikmesriiki ei ole lubatud.

EL-i riikide otsused marutaudivastase vaktsineerimise erandi kohaldamise kohta on leitavad Euroopa Komisjoni kodulehelt: https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/young-animals_en

Loomad peavad vastama järgmistele nõuetele:

1. Kutsikad, kassipojad ja valgetuhkru pojad peavad olema märgistatud mikrokiibi paigaldamise teel.

 Nõuded mikrokiibile:

 • mikrokiip peab vastama ISO-standardile 11784 ja neis tuleb kasutada HDX- või FDX-B-tehnoloogiat ning
 • mikrokiipi peab saama lugeda ISO-standardile 11785 vastava lugemisseadme abil.
 • Juhul kui mikrokiip ei vasta nimetatud standarditele, peavad reisijal olema kaasas selle kontrollimiseks vajalikud vahendid.

2. Euroopa Liidu lemmikloomapass. EL-i päritolu loomade sisenemisel Eestisse on identifitseerimisdokumendina nõutav EL-i lemmikloomapass. Passi peavad olema kantud omaniku ja looma andmed, mikrokiibi number (paigaldamise ja/või lugemise kuupäevad) ning andmed marutaudi vaktsineerimise kuupäeva, kasutatud vaktsiini ja vaktsineerimise kehtivuse kohta (v.a. vaktsineerimata alla 12 nädalased kutsikad, kassipojad ja valgetuhkru pojad)

3. Juhul kui vaktsineerimata loom reisib koos emaga, kellest nad on veel sõltuvad, peab emaga kaasasoleva identifitseerimisdokumendi järgi olema võimalik kindlaks teha, et ema on enne poegimist saanud marutaudivastase vaktsineerimise, mis vastab kehtivusnõuetele.

4. Juhul kui vaktsineerimata loom reisib ilma emata, peab sertifikaadile olema lisatud või EL-i lemmiklooma passiga kaasas looma omaniku või tema poolt volitatud isiku allkirjastatud vaktsineerimata loomade deklaratsioon (15.93 KB, DOCX), mis tõendab, et loomadel ei ole olnud alates sünnist kuni mittekaubandusliku transpordi hetkeni kokkupuuteid marutaudile vastuvõtlikku liiki kuuluvate metsloomadega.

 

Lemmikloomaga reisimine ühendusevälistesse riikidesse

Lemmikloomade viimisel ühendusevälistesse riikidesse tuleb järgida sihtriigi nõudeid. Enamus ühenduseväliseid riike nõuab lemmikloomaga sisenemisel  veterinaarsertifikaati, mille saamiseks tuleb esitada Veterinaar- ja Toiduameti asukohajärgsele keskusele taotlus sertifikaadi saamiseks (53 KB, DOC).

Taotluse saab esitada ka Maaeluministeeriumi Kliendiportaali kaudu asukohajärgsele keskusele. Taotluse esitamise juhendvideot vaata siit.

Veterinaarkeskuste kontaktid: https://vet.agri.ee/et/kontakt-ametist/keskuste-kontaktid-ja-vastuvotuajad

 

Nõuded muude lemmikloomade mittekaubanduslikul liikumisel


Muud lemmikloomad on: selgrootud (v.a mesilased, kimalased ja koorikloomad näiteks vähid ja krevetid), troopilised dekoratiivkalad, kahepaiksed (näiteks konnad ja vesilikud), roomajad (näiteks maod, sisalikud, kilpkonnad, varaanid, kameeleonid), närilised ja koduküülikud, mõned linnuliigid.

EL ei ole kehtestanud erireegleid muude loomade kui koerte, kasside või valgetuhkrute mittekaubanduslikuks liikumiseks. Üldine nõue on, et loomad peavad olema kliiniliselt terved ning nende heaolunõuded peavad olema liikumise ajal tagatud.

Siiski nõuavad mõned riigid nimetatud loomade liikumisel eriluba või esitavad muid nõudeid. Sihtkohariikide nõuded lemmikloomadele on reeglina leitavad vastava riigi tolliasutuse kodulehelt reisijate informeerimisele suunatud alajaotusest. Euroopa Liidu riikide ja mõnede maailma riikide viiteid vaata allpool.

 

Infot lemmikloomadega reisimise kohta


Euroopa Liidu riigid

 

Maailma riigid:

 

Kasulikud lingid

 

Dokumentide nimekiri

 

 

Viimati uuendatud: 27. Mai 2020