Language switcher

Sa oled siin

Kõik füüsilisest isikust ettevõtjad peavad alates 01.01.2010 olema registreeritud äriregistris. Palume söödakäitlejatel, kelle andmed on sellest tulenevalt muutunud Veterinaar- ja Toiduametit teavitada

Kõik füüsilisest isikust ettevõtjad (kes varem olid registreeritud maskukohustuslaste registris) peavad alates 01.01.2010 olema registreeritud äriregistris (Äriseadustik § 511). Palume söödakäitlejatel, kelle andmed on sellest tulenevalt muutunud sellest Veterinaar- ja Toiduametit teavitada. 

Söödaseaduse § 23 lg 3 alusel riigi söödaregistrisse kantud andmete õigsuse eest vastutab nende esitaja. Registrisse kantud andmete muutumise korral esitatakse viivitamata vabas vormis avaldus andmete muutmiseks Veterinaar- ja Toiduameti söötade büroosse Väike- Paala 3, 11415 Tallinn.

Lisainformatsioon telefonil: 605 4752

Viimati uuendatud: 31. Mai 2019