Language switcher

Sa oled siin

Rahvusvaheline kaubavahetus

1. Kaubasaadetise saamise teatis- elusloom (27.5 KB, DOC)

2. Kaubasaadetise saamise teatis- toiduks mittekasutatav loomne saadus (26.5 KB, DOC)

3. Ühtne sisseveodokument elusloomadele (ÜSVD-L)/ Common health entry document for animals (CHED-A):

3.1. TRACES NT konto loomise juhend (980.13 KB, PDF)

3.2. ÜSVD-L I osa täitmine TRACES NT keskkonnas - juhend (981.35 KB, PDF)

3.3. ÜSVD-L I osa (tühi vorm (35.91 KB, PDF)) täitmine paberkandjal - juhend (57.65 KB, PDF)

3.4. CHED-A I (blank form (35.61 KB, PDF)) part completing on paper - manual (56.41 KB, PDF)

4. Eelteade piiripunktile loomse saaduse importimiseks - ÜSVD (täita I osa) (206.13 KB, PDF) (206.13 KB, PDF)

4.1. Juhend eelteate täitmiseks (loomse saaduse import) (40.28 KB, PDF) (40.28 KB, PDF)

5. Taotlus loomade või loomsete saaduste, millel puuduvad ühtsed impordi veterinaarnõuded, importimiseks (28.51 KB, PDF) (28.51 KB, PDF)

6. Taotlus sertifikaadi väljastamiseks loomade (kaasaarvatud paljundusmaterjal) väljaveol (88.5 KB, DOC)

6.1. Application for the issuance of certificate for the export of animals( included reproductive material) (92 KB, DOC) (92 KB, DOC)

6.2. Заявление сертификата животныx (94 KB, DOC) (94 KB, DOC)

6.3. Loomade ja loomsete saaduste väljaveokord  (673.96 KB, PDF)

7. Taotlus sertifikaadi väljastamiseks loomsete saaduste (kaasarvatud kõrvalsaaduste) väljaveol (99.5 KB, DOC)

8. Taotlus sertifikaadi väljastamiseks lemmikloomade mittekaubanduslikul väljaveol (53 KB, DOC)

9. Kaubadokumendi näidis Soome ja Rootsi saadetava veise-, sea- või kodulinnuliha, sealhulgas hakkliha jaoks (30.46 KB, PDF)

10. Avaldus sööda vabasse ringlusesse lubamise kohta (33 KB, DOC)

10.1. Juhend avaldusele: sööt vabasse ringlusse Eestis (35 KB, DOC)

11. Avaldus mitteloomse sööda ühendusevälisest riigist eesti kaudu teise liikmesriiki toimetamise kohta (32.5 KB, DOC)

11.1. Juhend avaldusele: Sööt Eesti kaudu teise liikmesriiki (28.5 KB, DOC)

12. Ühine sisenemisdokument I osa (29.25 KB, DOCX)

12.1. Ühine sisenemisdokument II-III osa (34.14 KB, DOCX)

12.2. Juhised ühise sisenemisdokumendi täitmiseks määruse nr 884/2014 kohaselt (19.43 KB, DOCX)

12.3. Juhised ühise sisenemisdokumendi täitmiseks määruse nr 669/2009 kohaselt (19.33 KB, DOCX)

13. Taotlus piiripunkti või järelevalve teostamise koha loetellu kandmiseks (mitteloomne toit) (126.45 KB, PDF)

14. Avaldus Tolliliidu eksportettevõtete loetellu kandmiseks (32 KB, DOC)

14.1 Lisa avaldusele Tolliliidu eksportettevõtete loetellu kandmiseks (32 KB, DOC)  (32 KB, DOC)

15. Mahepõllumajandusliku toote importimise teatis (18.92 KB, DOCX)

16. Tihendatud kontrolli alla kuuluva miteloomse sööda saabumise teatis (word) (31 KB, DOC)

16.1. Tihendatud kontrolli alla kuuluva mitteloomse sööda saabumise teatis (pdf) (126.7 KB, PDF)

17. Avaldus ühendusevälisest riigist Eestisse imporditava sööda tootja esindamise kohta (30 KB, DOC)

18. Taotlus piiripunkti või järelevalve teostamise koha loetellu kandmiseks (mitteloomne sööt) (25.5 KB, DOC)

19. Tegevusloa taotlus mittenõuetekohase loomse saaduse ladustamiseks/laeva varustamiseks (20.68 KB, DOCX)

20. Avaldus ekspordivõimaluste väljaselgitamiseks uutel turgudel (29.5 KB, DOC)

 

Viimati uuendatud: 6. Mai 2020