Language switcher

Sa oled siin

Järelevalve tulemused

Veterinaar- ja Toiduameti järelevalve eesmärgiks on kontrollida, et asutuse järelevalve alla kuuluvad ettevõtjad täidavad õigusaktidega ettenähtud nõudeid ning kaubad ja loomad vastavad ettenähtud normidele. 

Kergemate rikkumiste korral piirdume paljudel juhtudel selgitustega, et ettevõtjad saaksid tekkinud puudused kohe või teatud aja jooksul likvideerida. Tõsisemate rikkumiste korral tehakse kontrollitavale ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks.

Järelvalve tegemisel lähtume eelkõige oma missioonist seista tarbimisväärse toidu ja tervete loomade eest Eestis.

Kontrollide käigus tehtud ettekirjutustega saate tutvuda siin.

Seireprogrammide tulemused

 

Viimati uuendatud: 10. Oktoober 2020