Language switcher

Sa oled siin

Järelevalvetasud ja riigilõivud

Toidujärelevalve tasu

Toidujärelevalve tasu on teatamis- või loakohustusega ning selle kohustuse täitnud ettevõtja ettevõtte, toidu ja toidu käitlemise nõuetekohasuse ametliku kontrolli ja muude ametlike toimingute tegemise eest toiduseaduses kehtestatud määras tasutav summa. Järelevalvetasu makstakse ka toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemetega seotud järelevalvetoimingu tegemise eest. Järelevalvetasu määra arvutamise aluseks võetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 81 nimetatud kulud, mis on seotud Veterinaar- ja Toiduameti järelevalvetoimingute tegemisega.

Toidujärelevalve tasuga seonduvat reguleerib toiduseadus §491 -§495.

Veterinaarjärelevalve tasu

Veterinaarjärelevalve tasu on veterinaarjärelevalve ja veterinaarkontrolli toimingu tegemise eest veterinaarkorralduse seaduses ja selle alusel kehtestatud määras tasutav summa. Veterinaarjärelevalve toimingu tegemise kulude hulka kuuluvad veterinaarjärelevalveametniku veterinaarjärelevalve ja veterinaarkontrolli teostamiseks tehaslaevale lähetamise kulud. Järelevalvetasu määra arvutamise aluseks võetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 81 sätestatud kulud, mis on seotud Veterinaar- ja Toiduameti veterinaarjärelevalve toimingute tegemisega.

Veterinaarjärelevalve tasuga seonduvat reguleerib veterinaarkorralduse seadus §351 -§3511.

Söödajärelevalve tasu

Söödajärelevalve tasu on teatamis- või loakohustusega ja selle kohustuse täitnud ettevõtja ettevõtte, sööda, sööda käitlemise ja söötmise nõuetekohasuse ametliku kontrolli ja muude ametlike toimingute tegemise eest söödaseaduse alusel kehtestatud määras tasutav summa. Järelevalvetasu määra arvutamise aluseks võetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 81 sätestatud kulud, mis on seotud Veterinaar- ja Toiduameti söödajärelevalve toimingute tegemisega.

Söödajärelevalve tasuga seonduvat reguleerib söödaseadus §291 -§296.

Veterinaar- ja Toiduameti järelevalve toimingu tegemise eest võetava tunnitasu määra igaks aastaks kehtestab maaeluminister määrusega. Vastavalt maaeluministri 23.12.2019. a määrusele nr 90 „Toidu-, sööda ja veterinaarjärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määra kehtestamine 2020. aastaks“ on kehtivad tunnitasumäärad:

  • Toidujärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määr 2020. aastal on 23,84 eurot.
  • Söödajärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määr 2020. aastal on 33,70 eurot.
  • Veterinaarjärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määr 2020. aastal on 14,90 eurot.

Järelevalvetasu maksmise, sularahas vastuvõtmise ja maksmise kontrollimise kord on kehtestatud maaeluministri 20.12.2019 määrusega nr 89 „Toidu-, sööda- ja veterinaarjärelevalve tasu maksmise, sularahas vastuvõtmise ja maksmise kontrollimise ning enammakstud järelevalvetasu tagastamise kord“.
 

Riigilõivutasu

Veterinaar- ja Toiduameti poolt sissenõutavaid riigilõive reguleerib riigilõivuseadus §251-§257.

Kontonumbrid ja riigilõivude viitenumbrid

Riigilõivude tasumisel märkida saajaks RAHANDUSMINISTEERIUM.

Viitenumber näitab, millist riigilõivu soovitakse tasuda.
Tasudes riigilõivu kolmanda isiku eest, siis palun selgitusse märkida isiku või ettevõtte nimi, kelle eest riigilõivu tasutakse.

Arveldusarve numbrid:

SEB Pank  EE891010220034796011  (BIC/SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank  EE932200221023778606  (BIC/SWIFT: HABAEE2X)
LHV Pank EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)
Luminor Bank  EE701700017001577198  (BIC/SWIFT: NDEAEE2X)

Viitenumbrid:

2900082265 mahepõllumajandus

2900082278 litsentsid ja load

2900082249 alkoholiregistri toimingud

2900082252 söödatoimingud riigilõivuseaduse alusel (teenused kuni 31.12.2019)

Viimati uuendatud: 24. Jaanuar 2020