Language switcher

Sa oled siin

Mitmeaastane kontrollikava

Tulenevalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 882/2004/EÜ 29. aprill 2004, ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks,artiklist 41 valmistab iga liikmesriik ette integreeritud mitmeaastase riikliku kontrollikava (edaspidi IMKK). IMKK eesmärgiks on tagada määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 17 lõike 2, loomatervishoiu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade ning määruse (EÜ) 882/2004 artikli 45 tõhus rakendamine. IMKK koostatakse neljaks aastaks ning selles kirjeldatakse pädevaid asutusi ja nende ülesandeid, tegevusvaldkondade strateegilisi eesmärke, ametlike kontrollide üldist korraldamist, koostööd ja vastastikust abi, meetmeid pädevate asutuste tegevuskriteeriumite vastavuse hindamiseks.

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja Komisjoni määruse 882/2004 artiklile 44 on liikmesriigil kohustus koostada ka  IMKK täitmise igaaastane aruanne. IMKK aruande koostamise eesmärgiks on ülevaate andmine liikmesriigi ametlike kontrollide vastavusest Euroopa Parlamendi ja Komisjoni määruse 882/2004 nõuetele ning hinnata sealjuures selle eesmärgipärasust ja efektiivsust, tuleviku- ja arengusuundumusi. Tegemist on ametliku kontrolli kohta saadud ja kogutud informatsiooni analüüsil ja sünteesil põhineva andmete kontsentreeritud kogumiga.

Toiduseaduse paragrahvi 48 lõike 5 kohaselt on integreeritud mitmeaastase riikliku kontrollikava koostamist koordineerivaks asutuseks Eestis Veterinaar- ja Toiduamet. IMKK ning selle täitmise aastaaruanne on koostatud koostöös Põllumajandusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Terviseameti, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti, Põllumajandusameti, Maksu-ja Tolliameti, Keskkonnainspektsiooni, Keskkonnaameti, Põllumajandusuuringute Keskuse, Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi, Ravimiameti, Politsei- ja Piirivalveameti ning Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametiga.

Eesti integreeritud mitmeaastased riiklikud kontrollkavad:

1. Eesti Integreeritud Mitmeaastane Riiklik Kontrollikava 2007-2010 (1.13 MB, PDF)

2. Eesti Integreeritud Mitmeaastane Riiklik Kontrollikava 2008-2011 (5.51 MB, PDF)

3. Eesti Integreeritud Mitmeaastane Riiklik Kontrollikava 2009-2012 (1.07 MB, PDF)

4. Eesti Integreeritud Mitmeaastane Riiklik Kontrollikava 2010-2013 (2.11 MB, PDF)

5. Eesti Integreeritud Mitmeaastane Riiklik Kontrollikava 2011-2014 (1.46 MB, PDF)

6. Eesti Integreeritud Mitmeaastane Riiklik Kontrollikava 2012-2015 (1.43 MB, PDF)

7. Eesti Integreeritud Mitmeaastane Riiklik Kontrollikava 2013-2016 (1.33 MB, PDF)

8. Eesti Integreeritud Mitmeaastane Riiklik Kontrollikava 2014-2017 (1.37 MB, PDF)

9. Eesti Integreeritud Mitmeaastane Riiklik Kontrollikava 2015-2018 (1.93 MB, PDF)

10. Eesti Integreeritud Mitmeaastane Riiklik Kontrollikava 2016-2019 (1.95 MB, PDF)

11. Eesti Integreeritud Mitmeaastane Riiklik Kontrollikava 2017-2020 (3.97 MB, PDF)

12. Eesti Integreeritud Mitmeaastane Riiklik Kontrollikava 2018-2021 (2.98 MB, PDF)

13. Eesti Integreeritud Mitmeaastane Riiklik Kontrollikava 2019-2022 (3.31 MB, PDF)

14. Eesti Integreeritud Mitmeaastane Riiklik Kontrollikava 2020-2023 (3.48 MB, PDF)

Eesti integreeritud mitmeaastased riiklikud kontrollkavade aruanded:

1. Eesti Integreeritud Mitmeaastase Riikliku Kontrollikava 2007-2010 2007. a aruanne (4.65 MB, PDF)

2. Eesti Integreeritud Mitmeaastase Riikliku Kontrollikava 2008-2011 2008. a aruanne (889.84 KB, PDF)

3. Eesti Integreeritud Mitmeaastase Riikliku Kontrollikava 2009-2012 2009. a aruanne (1.71 MB, PDF)

4. Eesti Integreeritud Mitmeaastase Riikliku Kontrollikava 2010-2013 2010. a aruanne (1.02 MB, PDF)

    4.1 Eesti Integreeritud Mitmeaastase Riikliku Kontrollikava 2010-2013 2010. a aruande lühikokkuvõt (59.97 KB, PDF)e

5. Eesti Integreeritud Mitmeaastase Riikliku Kontrollikava 2011-2014 2011. a aruanne (2.15 MB, PDF)

    5.1 Eesti Integreeritud Mitmeaastase Riikliku Kontrollikava 2011-2014 2011. a aruande lühikokkuvõte (70.06 KB, PDF)

6. Eesti Integreeritud Mitmeaastase Riikliku Kontrollikava 2012-2015 2012. a aruanne (3.57 MB, PDF)

    6.1 Eesti Integreeritud Mitmeaastase Riikliku Kontrollikava 2012-2015 2012. a aruande lühikokkuvõte (91.09 KB, PDF)

7. Eesti Integreeritud Mitmeaastase Riikliku Kontrollikava 2013-2016 2013. a aruanne (5.2 MB, PDF)

  7.1 Eesti Integreeritud Mitmeaastase Riikliku Kontrollikava 2013-2016 2013. a aruande lühikokkuvõte (92.19 KB, PDF)

8. Eesti Integreeritud Mitmeaastase Riikliku Kontrollikava 2014-2017 2014. a aruanne (8.3 MB, PDF)

  8.1 Eesti Integreeritud Mitmeaastase Riikliku Kontrollikava 2014-2017 2014. a aruande lühikokkuvõte (104.41 KB, PDF)

9. Eesti Integreeritud Mitmeaastase Riikliku Kontrollikava 2015-2018 2015. a aruanne (6.61 MB, PDF)

  9.1 Eesti Integreeritud Mitmeaastase Riikliku Kontrollikava 2015-2018 2015. a aruande lühikokkuvõte (309.5 KB, PDF)

10. Eesti Integreeritud Mitmeaastase Riikliku Kontrollikava 2016-2019 2016. a aruanne (8.33 MB, PDF)

  10.1 Eesti Integreeritud Mitmeaastase Riikliku Kontrollikava 2016-2019 2016. a aruande lühikokkuvõte (655.74 KB, PDF)

11. Eesti Integreeritud Mitmeaastase Riikliku Kontrollikava 2017-2020 2017. a aruanne (6.61 MB, PDF)

  11.1 Eesti Integreeritud Mitmeaastase Riikliku Kontrollikava 2017-2020 2017. a aruande lühikokkuvõte (310.67 KB, PDF)

12. Eesti Integreeritud Mitmeaastase Riikliku Kontrollikava 2018-2021 2018. a aruanne (9.6 MB, PDF)

  12.1 Eesti Integreeritud Mitmeaastase Riikliku Kontrollikava 2018-2021 2018. a aruande lühikokkuvõte (620.66 KB, PDF)

13. Eesti Integreeritud Mitmeaastase Riikliku Kontrollikava 2019-2022 2019. a aruanne (8.87 MB, PDF)

  13.1 Eesti Integreeritud Mitmeaastase Riikliku Kontrollikava 2019-2022 2019. a aruande lühikokkuvõte (621.76 KB, PDF)

Viimati uuendatud: 31. August 2020