Language switcher

Sa oled siin

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Juhised toidukäitlejatele seoses koroonaviirusega!

KKK

 

Juhised loomapidajatele seoses koroonaviirusega!

KKK

 

Korduma kippuvad küsimused toidu kohta


Mida ma pean tegema kui soovin alustada toidulisandite müügiga?

Selleks tuleb teavitada VTA piirkondlikku keskust oma tegevusest.

Toidulisandite puhul tuleb lisaks teavitada ka toodete turule viimisest, kui neid tuuakse Eesti turule esmakordselt.

Toidu müügiga tegelemisel tuleb järgida toidualaseid nõudeid (nt jälgitavuse tagamine, enesekontrolliplaani koostamine) ning tagada, et turustatavad tooted oleksid ohutud ja vastaksid nõuetele (PDF) (nt märgistuse nõuetele (PDF)). 

Siit leiab ülevaatliku skeemi toidulisanditega alustamise kohta. (PDF)

Kas ma võin oma lemmiklooma toitlustusasutusse/ kauplusesse kaasa võtta?

Reeglid kehtestab toitlustusasutus/ kauplus ise. Kui toitlustusasutus/kauplus keelab lemmikloomaga siseneda, siis nii see ka on.

Veterinaar- ja Toidusameti seisukoht on, et loomad tuleb hoida eemal ruumidest, kus toitu valmistatakse, käideldakse või hoitakse. Kui lemmikloomi lubada kauplusesse/ toitlustusasutusse, siis kindlasti tuleb arvestada sellega, et millega loomad seal kokkupuutuvad, kuhu pääsevad jne. Arvestama peab ka teiste klientidega, kelle seas võib olla inimesi, kellel võivad olla foobiad, allergiad vms. Koerad võivad sabadega nõusid/tooteid lõhkuda, jalga tõsta või isegi rünnata. Lenduvad karvad võivad ohtu kujutada lahtistele toodetele.

Millal peab toidu käitleja (müüja, teenindaja, kokk, abikokk vms) tervisetõendi tegema? Mis analüüse tuleb teha?

Tervisetõend on dokument, millega tõendatakse tervisetõendi taotleja tervislikku seisundit. Nakkushaiguste ennetuse ja tõrjealase tervisekontrolli eesmärk on ennetada nakkushaiguste levikut läbi tööprotsessi  nakkusohtliku töötaja poolt tarbijale, kliendile, kolleegidele jt.

Tervisetõendi taotlemist reguleerib Eestis „Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus“ (edaspidi NETS). Tööandja on kohustatud nõudma tööle asujalt tervisetõendit nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta. Tööle asuja peab esitama tööandjale nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta kirjaliku tervisetõendi, mida tööandja säilitab töösuhte kestuse jooksul ning vähemalt aasta pärast töösuhte lõppemist. Täiendavale tervisekontrollile nakkushaiguste suhtes on tööandjal õigus töötaja saata vastavalt ettevõtte riskihindamise tulemustele.

Otsuse taotleja nakkusohutuse ja töökõlbulikkuse üle ning  uuringute mahu määrab arst.      Perearst või töötervishoiuarst lähtub otsuse tegemisel  NETS-i §13 lg1 loetletud tegevusaladel taotleja poolt täidetud tervisedeklaratsiooni, tervisekaardi andmete ning määratud uuringute tulemuste põhjal.  

Kui ma müün ainult pakendatud toitu, kas ka mina pean tervisetõendi tegema?

Jah, peab.

Soovin avada kohvikut/ kauplust. Millised on nõuded ruumidele?

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 852/2004   II Lisa I peatükis on toodud üldnõuded toidukäitlemisruumidele ning  II peatükis erinõuded  ruumidele,  kus  toimub  toiduainete  ettevalmistamine  või  töötlemine.

Soovin avada kauplust/ söögikohta. Mis on edasised sammud?

Enne tegevusega asumist tuleb esitada Veterinaar- ja Toiduameti piirkondlikule keskusele majandustegevusteade/ tegevusloa taotlus

Kui teie tegevus näeb ette tegevusloa taotlemist, siis selleks tuleb lisada taotlusele kaasa lisada täiendavad dokumendid (vastavalt ToiduS § 9), millede koostamise juhised on kättesaadavad Veterinaar- ja Toiduameti veebilehel. (PDF)  Pärast tegevusloa taotluse esitamist Veterinaar- ja Toiduameti piirkonnakeskusele kehtib menetlusaeg kuni 30 päeva.

Enne tegevuse alustamist tuleb ettevõttel koostada ka enesekontrolliplaan. Juhised selle koostamiseks on leitavad Veterinaar- ja Toiduameti veebilehelt.

NB! Enne Veterinaar- ja Toiduameti piirkonnakeskuse  poolt väljastatud tegevusluba ei tohi ettevõte oma tegevusega alustada.

Soovin toiduautoga (nn food truckiga) hakata käima erinevatel laatadel toitlustamist tegemas/kaupa müümas. Mis on edasised sammud?

Enne tegevuse alustamist tuleb esitada majandustegevusteade ettevõtte juriidilise aadressi järgsele Veterinaar- ja Toiduameti piirkondlikule keskusele. Teavitada tuleb valdkondadest: teisaldatav toitlustamine ja/või teisaldatav jaemüük.

Koostada tuleb enesekontrolliplaan ning seda tuleb vajaduse korral hoida müügikohas kättesaadavana (nt elektroonselt, paberkandjal). Enesekontrolliplaani täidetav versioon on leitav Veterinaar- ja Toiduameti kodulehelt (DOC).

Pärast majandustegevusteate esitamist Veterinaar- ja Toiduameti piirkonnakeskusele ning enesekontrolliplaani koostamist võite oma tegevusega alustada.

Kas ma võin tuua õhutranspordiga Tallinna Lennujaama kaudu kalamarja Iraanist ja lasta teostada veterinaarkontrollid Tallinna Lennujaamas.

Ei, loomade ja loomsete saaduste import on lubatud üksnes tunnustatud piiripunktide kaudu, kus on olemas vajalikud tingimused veterinaar- ja toidukontrolli teostamiseks. Import Tallinna lennujaama kaudu ei ole võimalik, sest seal puudub selleks tunnustatud piiripunkt.

Millised on nõuded toiduautole (nn food truckile)?

Euroopa Komisjoni ja nõukogu määruses nr 852/2004 lisa II, peatükist III on kehtestatud nõuded sõidukitele (näiteks ka müügitelkidele, -kioskitele ja -sõidukitele).

Loe ka: Mis on listeeria ja kuidas seda vältida?

Korduma kippuvad küsimused lemmikloomade kohta


Kui tulen Venemaalt, kas võin isiklikus pagasis kaasa tuua enda kassile konserve, mille valmistamisel on taimsete ja mineraalsete koostisosade hulgas kasutatud ka kala?

Jah, kui konservid on toodetud kassitoiduna- sellele viitab konservide tootja poolt konservide peale lisatud märgistus- ning need ei sisalda mingilgi määral liha ega piima ega ka näiteks želatiini või muud taolist loomset päritolu materjali. Konservide kogus peab olema mõistlik, täpsemalt otsustab selle üle toll.

Kui ma tahan omale kutsika osta Venemaalt, kas ma võin lasta saata või pean ise järele minema? Kas ma võin Narva kaudu tuua?
Kui te lähete ise kutsikale järgi, ost-müük toimub Venemaal ja looma dokumendid, sh veterinaarsertifikaat vormistatakse teie nimele, siis võite tagasi Eestisse tulla igast piiripunktist, mis on reisijatele avatud.

Kui te lasete omale kutsika kellelgi teisel isikul tuua/saata, ehk kutsikas vahetab omanikku reisi jooksul (ei ole oluline, kas tasu eest või tasuta), on see juba äriline eesmärk ning piiriületust saab teha vaid läbi selliste loomade sisseveoks tunnustatud piiripunkti (Eestis on selliselt tunnustatud piiripunktiks Luhamaa). Piiril tuleb läbida veterinaarkontroll ning tasuda järelevalvetasu.

 

 

Viimati uuendatud: 18. Aprill 2020