Language switcher

Sa oled siin

Erandid loomsete kõrvalsaaduste käitlemisel

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1069/2009 annab võimaluse Veterinaar- ja Toiduametile lubada Eestis loomsete kõrvalsaaduste käitlemisel ja kasutamisel teatavaid erandeid. Eelduseks on võimalikult väike risk inimeste ja loomade tervisele. Samas jääb järelevalveasutusele õigus nakkushaiguse või selle kahtluse korral või muu ohu ilmnemisel alati erandi rakendamisse sekkuda või seda keelata või erandina lubatud tegevus peatada.

Veterinaar- ja Toiduamet lubab teatavatel tingimustel Eestis kasutada mitmeid erandeid, millest peamised on:

  • eriotstarbeline söötmine järgmistele loomadele: metsloomad; röövlinnud; karusloomad; loomaaialoomad; tsirkuseloomad; kasvanduste koerad ja jahikoerad; varjupaiga kassid ja koerad; kalasöödana kasutatavad tõugud ja ussid
  • lemmiklooma matmine
  • hobuslase matmine
  • teatavate loomsete kõrvalsaaduste muul viisil kõrvaldamine
  • kõrvalises piirkonnas loomsete kõrvalsaaduste muul viisil kõrvaldamine
  • teatavate loomsete kõrvalsaaduste prügilasse ladestamiseks saatmine
  • loomsete kõrvalsaaduste kasutamine teadus- või haridustöös, diagnostikas, näitustel ja kunstitegevuses
  • loomsete kõrvalsaaduste üle andmine lemmikloomatoiduks jaekaubandusest
  • karusloomade liigisisene söötmine

Kõik erandid kehtivad vaid Eestis ja ainult sellistele loomsetele kõrvalsaadustele, mis on tekkinud Eestis.

Erandite lubamisel on järelevalveasutus lähtunud erinevatest riskidest inimese ja looma tervisele ning nende erandi põhjendatusest ja vajadusest.

Erandid, mis Eestis on lubatud kasutada, ning nende kasutamiseks vajalikud tingimused ja nõuded (907.8 KB, PDF) on kehtestatud Veterinaar- ja Toiduameti peadiretori käskkirjaga.

Viimati uuendatud: 1. Mai 2019