Language switcher

Sa oled siin

Hobuse identifitseerimine ja hobuslase pass

Hobuslased on individuaalselt identifitseerimisele kuuluvad põllumajandusloomad.

Hobuslase identifitseerib ja hobuslase passi väljastab tunnustatud aretusühing (näiteks Eesti Hobusekasvatajate Selts, Eesti Sporthobuste Kasvatajate Selts, Eesti Traaviliit vm). Selleks tuleb hobusepidajal esitada aretusühingule vastav taotlus (varsa sünnitunnistus).

Identifitseerida tuleb hobuslane peale võõrutamist, kuid mitte hiljem kui kuue kuu jooksul looma sünnist.

Identifitseerimine hõlmab:

  • aretusühingu volitatud esindaja poolt identifitseerimislehe täitmist, kuhu märgitakse andmed hobuslase tunnusmärkide ja nende asukoha kohta, ning
  • alates 1. juulist 2009. a lisaks veterinaararsti poolt loomale kiibi paigaldamist.

Alates 1. juulist 2009. a sündinud või selleks ajaks identifitseerimata hobuslased tuleb identifitseerida kiibiga. Kui hobuslase kiip muutub loetamatuks, tuleb loomapidajal teavitada sellest kahe päeva jooksul veterinaararsti. Seejärel paigaldab veterinaararst loomale uue sama numbrikombinatsiooniga kiibi 20 päeva jooksul.

Enne 1. juulit 2009. a sündinud ja identifitseeritud hobuslasele ei pea olema paigaldatud kiipi, vaid identifitseerituks loetakse loom hobuslase passis oleva kirjelduse ja joonise alusel, mis sisaldab andmeid tunnusmärkide (märgised, armid, põletusmärgid, pöörised) ja nende asukoha kohta (koostab aretusühingu volitatud esindaja looma identifitseerimisel).

Olenemata sünniajast peab igal identifitseeritud hobuslasel olema unikaalne identifitseerimise number (nimetatakse UELN koodiks) ning andmed hobuslase kohta peavad olema kantud hobuslaste registrisse. UELN koodi omistab hobuslasele ja andmed registrisse kannab aretusühing.

Hobuslase pass väljastatakse hiljemalt kuue kuu jooksul alates hobuslase sünnist või enne sünniaasta 31. detsembrit (olenevalt sellest, kumb kuupäev saabub hiljem). Oluline on meeles pidada, et tapamajja tapmisele saatmiseks peab hobuslasel olema pass, mis läheb loomaga tapamajja kaasa.

Viimati uuendatud: 31. Mai 2019