Language switcher

Sa oled siin

Hobuse viimine tapamajja

Inimtoiduks tapmiseks ei ole lubatud tapamajja viia sellist hobust, kelle puhul ei ole peetud ravimite arvestust (hobuslase passi veterinaarravimite manustamise osasse on loomapidaja ja veterinaararst teinud kinnituse selle kohta, et hobuslane ei ole mõeldud toiduahelasse sattuma).

Tapamajja viimisel peab hobune olema identifitseeritud aretusühingu poolt ning temaga peab kaasas olema hobuse pass (milles on ka teave ravimite manustamise kohta).

Saadetava loomapartii kohta peab olema kaasas loomapidaja koostatud toiduahela alane teatis.

Teatise vormid

Loomade veol tapamajja tuleb järgida nõudeid loomade vedamisele.

Hobuse viimisel karjast välja tapamajja tuleb seda kajastada loomapidaja loomade arvetuses

Viimati uuendatud: 18. Oktoober 2019