Language switcher

Sa oled siin

Hobuste eksport ja import

Elusloomade viimisel riiki, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik (ekspordil), on esimeseks eeltingimuseks see, et kohale (ehitis, piirkond jne), kust loom välja viia kavatsetakse, ei oleks kehtestatud elusloomade väljaviimise keeldu ega piiravat kitsendust. Hobune peab olema identifitseeritud ning loomapidajal peab olema looma kohta pass.

Nõuded looma eksportimisele kehtestab sihtriik. Olenevalt sihtriigi nõuetest viiakse läbi vajalikud veterinaarsed uuringud sh looma eraldihoidmine teistest loomades selleks ettenähtud ajaks (karantiin). Kui peale kohustuslikke uuringuid ja ettenähtud karantiini on loom kliiniliselt läbi vaadatud, väljastatakse kohaliku veterinaarkeskuse poolt sellekohane sertifikaat, mis peab olema loomaga kaasas kuni sihtkohani.

Hobuslast tohib importida (tuua Eestisse riigist, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik) vaid sellisest riigist või piirkonnast, mis on nimetatud komisjoni otsuses 2004/211/EÜ. Lisaks peab riik või piirkond, kust hobune tuuakse, olema olnud eelneva kahe aasta jooksul vaba hobuste aafrika katkust ja hobuste venetsueela entsefalomüeliidist ning viimase kuue kuu jooksul ka kargtaudist ja malleusest. Importimisel peab hobusega kaasas olema samuti sertifikaat. Impordi veterinaarnõuded on kehtestatud põllumajandusministri määruses nr 24 „Imporditavate loomade ja loomsete saaduste veterinaarnõuded“.

Täpsemat lisainformatsiooni saab tegevuskohajärgse maakonna veterinaarkeskusest.

Viimati uuendatud: 26. Mai 2019