Language switcher

Sa oled siin

Loomapidaja ja ehitise registreerimine PRIAs

Hobuse pidamiseks peab loomapidaja olema registreeritud põllumajandusloomade registris (PRIAs). Loomapidajaks on kas hobuse omanik või isik, kes tegutseb loomaomanikuga kokkulepitud korras looma pidamisega.

Samuti peab olema PRIAs registreeritud hobuste pidamiseks kasutatav hoone või rajatis või selleks piiritletud ala (ehitis). Taotluse vormid leiab PRIA kodulehelt. Täidetud taotlus koos koopiaga isikut tõendavast dokumendist tuleb edastada PRIA maakondlikule teenindusbüroole. Registrisse kantud ehitisele antakse registreerimise number.

Võimalik on registreerimised teha ka kliendiportaali e-PRIA kaudu. 

Kui hobusepidaja või ehitise registreerimisel esitatud andmed muutuvad, tuleb neist muudatustest teavitada PRIAt 7 päeva jooksul.

Kui hobuste pidamiseks kasutatakse mitut lähestikku asuvat hoonet või ala, mida saab käsitleda ühtse kompleksina ning kus peetavad loomad moodustavad ühtse karja, on võimalik need registreerida ühe ehitisena. Selleks peab olema Veterinaar- ja Toiduameti nõusolek. Nõusoleku saamiseks tuleb loomapidajal esitada taotlus ja vastavad andmed (kaart ehitise moodustavate hoonete või alade kohta ning sel karja pidamise kirjelduse kohta) tegevuskohajärgse maakonna veterinaarkeskusele.

Viimati uuendatud: 14. Aprill 2020