Language switcher

Sa oled siin

Ravimite ja ravimsöötade arvestus

Loomapidaja peab pidama arvestust hobusele manustatud ravimite ja ravimsöötade kohta.

Arvestuses peavad kajastuma:

  1. looma identifitseerimise andmed (kiibi number);
  2. kasutatud ravimi või ravimsööda nimetus ja manustatud kogus;
  3. andmed ravimi väljastaja (veterinaararsti või apteegi) kohta;
  4. ravimi manustamise kuupäev ja andmed manustaja kohta;
  5. veterinaararsti etteantud manustamisviis ja raviskeem;
  6. määratud keeluaeg.

Arvetuste pidamiseks kantakse nimetatud andmed hobuslase passi vastavasse osasse - veterinaarravimite manustamine.

Kui hobune viiakse karjast välja siis, kui ravimite manustamise tõttu kehtib keeluaeg, peab loomapidaja edastama sellekohased andmed uuele loomapidajale.

Ravimite arvestust ei pea pidama hobuslase puhul, kes pole mõeldud tapmiseks inimtoiduks. Sellisel juhul peab hobuslase passi veterinaarravimite manustamise osas olema sellekohane loomapidaja ja veterinaararsti kinnitus.

Viimati uuendatud: 25. Mai 2019