Language switcher

Sa oled siin

Aretustoetus

Põllumajandusloomade aretustoetus on riigiabi, mida makstakse põllumajandusloomade aretustegevusega seotud kulude osaliseks või täielikuks hüvitamine. Toetust võib maksta kuni 100% ulatuses tõuraamatu pidamisega ja kuni 70% ulatuses jõudluskontrolli läbiviimisega seotud kulude hüvitamiseks.

Aretustoetust võib taotleda aretusühing, kellel on kehtiv aretuse valdkonna tegevusluba, mis on väljastatud vähemalt 1 aasta enne toetuse taotluse esitamist. Lisaks peab aretusühingule olema heakskiidetud aretusprogramm. Aretusühingu kulude hüvitamise kaudu on lõplikuks riigiabi saajaks loomapidajad, kelleni jõuab toetus kaudselt läbi aretusühingu pakutava teenus. Täpsemad nõuded põllumajandusloomade aretustoetuse saamiseks on kehtestatud maaeluministri määrusega.

Toetuse saamiseks tuleb ajavahemikus 1. veebruarist kuni 15. veebruarini esitada taotlus Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (PRIA).

Taotleja vastavust toetuse saamise nõuetele ning taotleja esitatud andmete õigsust tõuraamatusse või aretusregistrisse kantud loomade ja jõudluskontrolli all olevate loomade arvu kohta kontrollib Veterinaar- ja Toiduamet. Info toetuse määramise ja maksmise kohta leiab PRIA kodulehelt.

Viimati uuendatud: 14. Juuni 2019