Language switcher

Sa oled siin

Loomade heaolu toetus

Loomade heaolu toetus (LHT) on Maaelu arengukava raames makstav toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1). Toetuse maksmise abil toetatakse veiste karjatamist, vasikate paremaid kasvutingimusi, sigade loomuomasemat pidamiskeskkonda, alternatiivsüsteemide rakendamist linnukasvatuses (õrrekanad, vabalt peetavad kanad) ning lamba-, kitse- ja hobusekasvatuse keskkonnasõbralikku arengut.

Toetuse taotleja võib olla füüsiline või juriidiline isik, kes on aktiivne põllumajandustootja. Nõuded loomade heaolu toetuse saamiseks on kehtestatud maaeluministri määrusega.

Pane tähele! Looma (veis, vasikas, piimavasikas, hobune) või loomarühma (lammas, kits) tuleb pidada vähemalt taotluse esitamise kalendriaasta 2. maist kuni 31. augustini. Sigade puhul võib toetust taotleda 1. mai seisuga loomakasvatushoones registreeritud loomad kohta. Munakande pidamise eest võib toetust taotleda kohustuseaastale eelnenud aasta 1. maist kuni kohustuseaasta 30. aprillini peetud keskmise munakanade arvu või sellest väiksema arvu alusel.

Taotleja vastavust loomade eest toetuse saamise nõuetele kontrollib Veterinaar- ja Toiduamet.

Kohapeal kontrollitakse kas:

 1. Loom on nõuetekohaselt identifitseeritud (kõrvamärgid, veisepass, hobustel kiip ja pass, loomad on kantud loomade registrisse);
 2. loomade arv, kelle kohta toetus taotletakse, vastab karjaregistris ja loomade registris olevale loomade arvule;
 3. loomade registri kanded on vastavuses algdokumentatsiooniga;
 4. munakanu peetakse alternatiivmeetodil;
 5. täidetud on loomade heaolu nõuded.

Dokumendid, mis peavad olema kättesaadavad kohapealses kontrollis:

 1. veisepass, hobusepass;
 2. karjaarvestus;
 3. põlluraamat/karjatamispäevik;
 4. ostu- ja müügiarved;
 5. tapasertifikaadid;
 6. veterinaartõendid;
 7. ravimi- ja söödaarvestus

Täpsema info toetuse taotlemise, määramise ja maksmise kohta leiab PRIA kodulehelt.

Viimati uuendatud: 26. Juuni 2019