Language switcher

Sa oled siin

Nõuetele vastavus

Nõuetele vastavus (NV) on põllumajandustootmist käsitlev reeglistik, mille järgimisest sõltub saadava toetuse suurus. Süsteem peaks välistama juhud, kus õigusaktidest tulenevate nõuete rikkumisel saab siiski põllumajandustoetusi.

Lisateavet nõuetele vastavuse kohta on võimalik saada Maaeluminsteeriumi ja PRIA kodulehelt.

Nõuetele vastavuse kohapealseid kontrolle teostatakse vastavalt PRIA poolt koostatud kontrolli valimile. Valimisse võib toetuse taotleja sattuda kas riskipõhiselt (nt kui eelmisel aastal on tuvastatud mõne nõude rikkumine) või juhuvalimina.

Kohustuslike majandamisnõuete eri valdkondade nõudeid kontrollivad, vastavalt valdkonnale, PRIA, Põllumajandusamet, Keskkonnainspektsioon ning Veterinaar- ja Toiduamet (VTA).

VTA kontrollib loomade identifitseerimise ja registreerimise, rahva-, looma- ja taimetervise ning loomade heaolu valdkonna nõudeid.

Kohapeal kontrollitakse:

 1. Kas loom on nõuetekohaselt identifitseeritud (märgistamine, loomade registrisse kandmine);
 2. karjaarvestust;
 3. ravimiarvestust;
 4. sööda käitlemist;
 5. toorpiima käitlemist;
 6. munade käitlemist;
 7. loomade pidamis ja heaolu nõudeid.

Dokumendid, mis peavad olema kättesaadavad kohapealses kontrollis:

 1. karjaarvestus;
 2. ravimiarvestus;
 3. söötade ostuarved;
 4. veterinaartõendid;
 5. tervisetõend

 

Infovoldik "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2019" (2.02 MB, PDF)

Viimati uuendatud: 26. Juuni 2019