Language switcher

Sa oled siin

Üldine info toetuse kohta

Nõuetele vastavus (inglise keeles cross compliance) on põllumajandustootmist käsitlev reeglistik, mille järgimisest hakkab põllumajandustootjal sõltuma saadava toetuse suurus. Süsteem peaks välistama juhud, kus põllumajandustootja saab elementaarsete nõuete rikkumisel karistada küll valdkonna järelevalveasutuse poolt, kuid saab siiski põllumajandustoetusi.

Nõuetele vastavus jaguneb kaheks:

  • head põllumajandus- ja keskkonnatingimused (HPK), mis kehtestatakse põllumajandusministri määrusega;
  • kohustuslikud majandamisnõuded (KM), mille puhul on sisuliselt tegemist riiklikest õigusaktidest tulenevate nõuetega, milliste rikkumine seotakse toetuse saamisega, seega ei ole need taotleja jaoks lisanõuded, vaid juba kehtivad riiklike õigusaktide sätted.

Veterinaar- ja Toiduameti järelevalveametnikud kontrollivad kohustuslike majandamisnõuete täitmist.
Kohustuslike majandamisnõuete eri valdkondade nõuded on nõuetele vastavuse süsteemi kaasatud järk-järgult ja neid tuleb täita kogu majapidamises:

  • 2009. aastast alates kehtivad keskkonna valdkonna (KM 1-5) ning loomade identifitseerimise ja registreerimise nõuded (KM 6-8);
  • 2011. aastast alates kehtivad rahva-, looma- ja taimetervise valdkonna nõuded (KM 9-15).
  • 2013. aastast alates kehtivad loomade heaolu valdkonna nõuded (KM 16-18). Tegemist on kehtivatest õigusaktidest tulenevate vasikate ja sigade pidamise ning kõikide põllumajandusloomade kaitse nõuetega, mis on kokkuvõtvalt välja toodud tabelis "Kohustuslikud majandamisnõuded 2013".


Lisateavet nõuetele vastavuse kohta on võimalik saada Maaeluminsteeriumi kodulehelt: http://www.agri.ee/nouetele-vastavus/

PRIA kodulehelt: http://www.pria.ee/et/oluline-info/vaade/nouetele_vastavus/nouetele_vastavus/

Viimati uuendatud: 31. Mai 2019