Language switcher

Sa oled siin

Ravimite ja ravimsöötade arvestuse pidamine

Loomapidaja peab pidama arvestust vesiviljelusloomade ravimiste kohta.

Arvestuses peavad kajastuma:

  • vesiviljelusloomade identifitseerimise andmed (näiteks: tiik nr 3; karpkalad; bassein nr 1, vms);
  • kasutatud ravimi nimetus ja manustatud kogus;
  • andmed ravimi väljastaja (veterinaararsti või apteegi) kohta;
  • ravimi manustamise kuupäev ja andmed manustaja kohta;
  • veterinaararsti etteantud manustamisviis ja raviskeem;
  • määratud keeluaeg.

Loomapidaja võib arvestust pidada kirjalikult või elektroonselt.

Vesiviljelusloomade müügi või mõnel muul viisil võõrandamise korral keeluaja kehtides on loomapidaja kohustatud edastama keeluajaga seonduvad andmed uuele omanikule.

Rohkem informatsiooni kaladel keeluaja kehtestamise erisusest (kraadööpäeva mõiste) leiab põllumajandusministri määruses nr 21 „Ravimite ning ravimsöötade loomahaiguste ennetamiseks ja raviks kasutamise tingimused ja kord

Viimati uuendatud: 26. Mai 2019