Language switcher

Sa oled siin

Surnud ja hukatud kalad/vähid ning vesivilejlusloomadelt saadud muud loomsed kõrvalsaadused

Loomsed kõrvalsaadused vesiviljelusettevõttes on hukkunud või hukatud kalad/vähid ning inimtoiduks tapetud kalade/vähkide osad, mida ei kasutata inimtoiduks ega kohapeal lemmikloomade söötmiseks. Selliseid kõrvalsaadusi tuleb ettevõttes koguda eraldi ja hoida suletult ning lekkekindlates tingimustes. Ettevõttest väljaviimiseni tuleb sellist materjali hoida nii, et sellele puudub juurdepääs loomadel, lindudel ja närilistel.

Kui veeloomadel ei ole ilmnenud nakkava haiguse tunnuseid, siis on surnud ja hukatud veeloomade kehad ja kehaosad, ning toiduvalmistamisel veeloomadest tekkinud kõrvalsaadused III kategooria loomsed kõrvalsaadused. Selliseid kõrvalsaadusi on lubatud viia tegevusloaga III kategooria ladustamisettevõttesse, töötlemisettevõttesse, biogaasi- või komposteerimisjaama, lemmikloomatoidu tootmisettevõttesse või söödamaterjali käitlemisettevõttesse. Lisaks on lubatud III kategooria veeloomadest saadud kõrvalsaadusi viia teavitatud kogumiskeskustesse või loomadele (karusloomadele, röövlindudele, varjupaiga või loomaaialoomadele) eriotstarbeliseks söötmiseks Veterinaar- ja Toiduametilt loa saanud kasutajatele/ettevõtetele.

Kui veeloomadel on olnud nakkava haiguse tunnused, siis on surnud ja hukatud (sealhulgas tauditõrje eesmärgil hukatud) veeloomade kehad  ja kehaosad II kategooria loomsed kõrvalsaadused ning need tuleb saata tegevusloa alusel tegusetvasse II või I kategooria töötlemisettevõttesse töötlemisele. Nendesse töötlemisettevõtetesse on lubatud saata ka III kategooria loomseid kõrvalsaadusi.

Tehistingimustest peetavate kalade sõnniku suhtes loomsete kõrvalsaaduste käitlemise nõuded ja piirangud ei kehti.

Tehistingimustes peetavate kalade söötmine sama liigi kalade kehade või kehaosadega ning kalajahuga, mis on saadud sama liigi kalade kehadest ja kehaosadest, on keelatud. Tehistingimustes peetavate kalade toiduna või püügil kasutatava söödana on lubatud kasutada ainult sellist tunnustatud töötlemisettevõttes toodetud kalajahu, mis on saadud looduses kasvanud veeloomadest või teise liiki kuuluvatest kasvanduskaladest. Seetõttu on oluline silmas pidada söödapakendil esitatud teaduslikke nimetusi. Juhul, kui ettevõttest viiakse veeloomade kõrvalsaadusi kalajahu tootmiseks, tuleb esitada nende teaduslik nimetus kaubadokumendil.

Nimekirjad loomsete kõrvalsaaduste ettevõtetest (sealhulgas eriotstarbeliseks söötmiseks luba omavatest kasutajatest/ettevõtetest) leiab Veterinaar- ja Toiduameti kodulehelt.

Ettevõttest väljaviimisel peab loomsete kõrvalsaadustega kaasas olema kaubadokument, kus on andmed loomsete kõrvalsaaduste kategooria ja koguse, päritoluettevõtte, vedaja ja sihtettevõtte kohta (nimi, aadress, tegevusloa või registreerimise number). Kaubadokumentide koopiad tuleb säilitada vähemalt kaks aastat.

Ettevõttes tuleb pidada arvestust tekkinud ja väljaviidud loomsete kõrvalsaaduste kohta (kogus, väljaviimise kuupäev, vedaja ja sihtettevõtte andmed) või säilitada loomsete kõrvalsaadustega kaasa antud kaubadokumentide koopiad.

Rohkem infot loomsete kõrvalsaaduste kohta.

Viimati uuendatud: 26. Mai 2019