Language switcher

Sa oled siin

Üldised ohutusmeetmed vesiviljelusettevõttes

Bioohutusmeetmete eesmärk on vesiviljelustootmisettevõttes veeloomataudide levimise vältimine.

Loomapidaja kohustused:

 • korralda isiku ja veovahendite liikumine nii, et vältida nakkuse sissetoomist;
 • ära luba kõrvalisi isikuid kasvandusse;
 • ära luba välisriigist saabunud isikut kasvandusse enne, kui vähemalt 48 tundi on möödunud tema Eestisse saabumisest;
 • hoia juurde toodava vesiviljeluslooma eraldi ehitises peetavatest muudest veeloomadest;
 • eralda haiged vesiviljelusloomad tervetest;
 • korralda sööda ja muu võimaliku nakkust edasikandva materjali ohutu käitlemine nakkuse leviku vältimiseks;
 • regulaarselt puhasta ja desinfitseeri ehitist;
 • korralda näriliste ja putukate tõrjet;
 • takista metsloomade ja hulkuvate loomade ning rööövlindude pääsemine kasvandusse;
 • välismaalt asutusmaterjali sissetoomisel ole äärmiselt ettevaatlik;
 • kasuta eraldi töövahendeid (kahvad, harjad, kühvlid) iga basseini jaoks, äärmisel juhul tuleb töövahendid enne teises basseinis kasutamist desinfitseerida;
 • kui võõraid lastakse kasvandusse, on otstarbekas sissepääsule seada desinfitseerimislahusega vannid või matid;
 • igal juhul on vaja keelata teistest kasvandustest tulnud isikutel kalade ja vee puudutamine; 
 • taga, et kõiki neid nõudeid kala- või vähikasvanduses täidetakse ning selgita ja nõua nende täitmist kõigilt, kes vesiviljelusloomadega tegelevad.
Viimati uuendatud: 26. Mai 2019