Language switcher

Sa oled siin

Vesiviljelusloomade kohta arvestuse pidamine

Loomapidaja peab pidama arvestust ehitises peetavate vesiviljelusloomade kohta.

Arvestuses kajastatakse andmeid veeloomade ehitisse toomise (ostmine, asustamine jne) ja ehitisest välja liikumise (müümine, tapmine, hukkumine, kadumine jne) kohta.

Arvestuses tuleb esitada:

  1. vesiviljelusloomade arv iga üksuse (basseini, tiigi vm) ja liigi kohta;
  2. andmed ehitisse toomise ja sealt väljaviimise kohta (kuupäev, päritolu/sihtkoha ehitise ja eelmise/järgmise omaniku andmed);  
  3. andmed vesiviljelusloomade suremuse kohta üksuste kaupa;
  4. andmed loomatervishoiualaste kontrollide ja proovivõtu tulemuste kohta;
  5. andmed ehitises rakendatavate bioohutusmeetmete kohta.

Andmeid tuleb säilitada vähemalt kolm aastat peale vesiviljeluslooma teise karja viimist, hukkumist, kadumist või tapmist.

Arvestust võib pidada nii paberkandjal kui elektrooniliselt.

Arvestus peab olema alati kättesaadav ja esitatav järelevalvet teostavale isikule.

Viimati uuendatud: 26. Mai 2019