Language switcher

Sa oled siin

Vesiviljelusloomadega liikumine/kauplemine Eestis ja Euroopa Liidus ning taudialase kategooria määramine

Vesiviljelusloomade liikumisel ehitiste ja nendega kauplemisel liikmesriikide vahel peab arvestama vesiviljelustsooni ja –piirkonna taudialase kategooriaga:

Kasvanduse tsooni/piirkonna taudialane kategooria

Kasvandusse võib tuua tsoonist/piirkonnast, millel on järgmine kategooria

Kasvandusest võib viia tsooni/piirkonda, millel on järgmine kategooria:

I kategooria

I

I, II, III, IV või V

II kategooria

I

III või V

III kategooria

I, II või III

III või V

IV kategooria

I

V

V kategooria

I, II, III, IV või V

V

Lisaks vesiviljelusloomadele kehtivad samad piirangud ka neilt saadud loomsetele saadustele.

Vesiviljeluslooma veol tuleb rakendada vajalikke bioohutusmeetmeid, et looma tervislik seisund veo ajal ei halveneks. Veotingimused ei tohi ohustada sihtkoha ega transiidipaiga loomatervishoiualast staatust. Transpordiks kasutatav vesi ja selle vahetus veo ajal ei tohi ohustada ühegi veelooma tervist.

Vesiviljelusloomi tohib viia teise liikmesriiki registreeritud ja tunnustatud ehitisest, millele ei ole kehtestatud loomade liikumist piiravat keeldu ega kitsendust.

Vesiviljelusloomadega peab kaasas olema kuni sihtkohani loomatervisesertifikaat. Sertifikaadi väljastab kasvanduse asukohajärgse maakonna veterinaarkeskus peale vajalike uuringute teostamisele järgnevat veterinaarset kontrolli.

Loomadega kauplemisel tuleb arvestada sihtriigi täiendavate nõuete ja kitsendustega.

Samad nõuded kehtivad ka siis, kui vesiviljelusloomi soovitakse tuua Eestisse teisest liikmesriigist. Isik, kes toob vesiviljelusloomi Eestisse, peab olema registreeritud sihtkoha vastuvõtjaks ning peab teavitama saadetisest eelnevalt vähemalt 24 tundi enne saadetise kavandatavat saabumist selle maakonna veterinaarkeskust, kuhu vesiviljelusloomad tuuakse.

Eestis on vesiviljelusloomade liikumise ja nendega kauplemise veterinaarnõuded kehtestatud põllumajandusministri määrusega nr 86 „Veterinaarnõuded  vesiviljelusloomade liikumise ning vesiviljelusloomade ja neilt pärinevate loomsete saadustega kauplemise kohta

Täpsemat lisainformatsiooni saab küsida tegevuskohajärgse maakonna veterinaarkeskusest.

Viimati uuendatud: 26. Mai 2019