Language switcher

Sa oled siin

Karusloomade eksport ja import

Karusloomade eksport

Karusloomi tohib viia riiki, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik (eksportida), registreeritud ehitisest, millele ei ole kehtestatud loomade liikumist piiravat keeldu ega kitsendust. Karjas, kust loom välja viiakse, peab olema läbi viidud järelevalve raames kõik vajalikud uuringud ja menetlused (kehtestatud loomatauditõrje programmidega).

Nõuded eksportimisele kehtestab sihtriik. Olenevalt nendest nõuetest viib järelevalveametnik või volitatud veterinaararst läbi vajalikud veterinaarsed uuringud ning peale uuringutele järgnevat kliiniliselt läbivaatust karjas väljastatakse tegevuskohajärgse maakonna veterinaarkeskuse poolt sellekohane loomatervishoiusertifikaat, mis peab olema saadetisega kaasas kuni sihtkohani.

Täpsemalt loomade ja loomsete saaduste ekspordist.

Karusloomade import

Nõuded karusloomade toomisele riigist, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik (impordile), kehtestab sihtriigi järelevalveasutus. Esimene eeltingus elusloomade importimisel see, et karjale ega piirkonnale, kust karusloomi tuua soovitakse, ei tohi olla kehtestatud loomade liikumist piiravat keeldu ega kitsendust.

Hõberebast ja sinirebast tohib Eestisse tuua vaid sellisest loomapidamisettevõttest, kus 12 kuu jooksul ei ole diagnoositud Aujeszky haigust, marutaudi, lihasööjate katku, tuberkuloosi, tulareemiat, infektsioosset hepatiiti, parvoviirusenteriiti, trihhinelloosi,  toksoplasmoosi ega dermatomükoosi. Tuhkrut ja naaritsat tohib Eestisse tuua vaid sellisest loomapidamisettevõttest, kus kolme aasta jooksul ei ole diagnoositud naaritsate entsefalopaatiat ning 12 kuu jooksul viirusenteriiti, tulareemiat, marutaudi, tuberkuloosi, lisasööjate katku ega pseudomonoosi.

Karusloomad peavad olema vaktsineeritud 14 päeva enne väljaviimist. Hõberebased ja sinirebased peavad olema vaktsineeritud lihasööjate katku vastu ning tuhkrud ja naaritsad botulismi, lihasööjate katku, pseudomonoosi ja viirusenteriidi vastu.

Loomadega olema kaasas kuni sihtkohani loomatervisesertifikaat.

Täpsemalt loomade ja loomsete saaduste impordist

Täpsemat lisainformatsiooni saab tegevuskohajärgse maakonna veterinaarkeskusest.

Õigusaktid

Viimati uuendatud: 26. Mai 2019