Language switcher

Sa oled siin

Surnud ja hukatud karusloomad ning muud loomsed kõrvalsaadused

Hukkunud või tapetud karusloomade korjused ning nahatustamisel tekkivad lihakehad ja muud osad (loomsed kõrvalsaadused) tuleb farmis hoida eraldi ja suletult ning lekkekindlates tingimustes. Loomseid kõrvalsaadusi tuleb ladustada farmist väljaviimiseni eraldi loomadest ja söödast ning selliselt, et sellele puudub juurdepääs nii kodu- kui metsloomadel, lindudel ja närilistel.

Loomsed kõrvalsaadused tuleb saata asjatu viivituseta ettevõttesse, mis tegevusloa või majandustegevusteatise alusel tegutseb vastava kategooria loomsete kõrvalsaaduste käitlemisega. Hukkunud või hädatapetud karusloomade korjused on lubatud saata vaid tegevusloaga töötlemisettevõttesse.

Farmist väljaviimisel peab loomsete kõrvalsaadustega vedajale kaasa andma kaubadokumendi, kus on kirjas loomsete kõrvalsaaduste kategooria tähis (nt hukkunud loomade korjused on II kategooria, nahk on III kategooria), materjali kogus ning andmed farmi, loomsete kõrvalsaaduste vedaja ja sihtettevõtte kohta (nimi, aadress, tegevusloa või registreerimise number).

Loomapidaja peab pidama arvestust farmis tekkinud loomsete kõrvalsaaduste kohta (sealhulgas kõrvaldamisele saadetud kogus, farmist väljaviimise kuupäev, vedaja ja sihtettevõtte andmed) või säilitama loomsete kõrvalsaadustega kaasa antud kaubadokumentide koopiad.

Arvestus või kaubadokumentide koopiad peavad olemas olema ja esitatavad vähemalt kahe aasta kohta.

Eelnimetatud nõuded ei kehti karusnaha kohta, mida on kuivatatud vähemalt kaks päeva keskkonnas, mille temperatuur on 18 °C ja niiskus 55 %. Selliseid nahku võib farmist välja viia piiranguteta ja ilma kaubadokumendita.

Rohkem infot loomsete kõrvalsaaduste kohta

Viimati uuendatud: 26. Mai 2019