Language switcher

Sa oled siin

Elusate kodulindude eksport ja import

Kodulindude eksport

Kodulindude viimisel riiki, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik (ekspordil), on esimeseks eeltingimuseks see, et karjale ja piirkonnale, kust linnud välja viia kavatsetakse, ei tohi olla kehtestatud loomade liikumist piiravat keeldu ega kitsendust. Teiseks peab olema karjas, kust loom välja viiakse, läbi viidud järelevalve raames kõik vajalikud uuringud ja menetlused (kehtestatud loomatauditõrje programmidega) ning vaktsineerimised.

Nõuded eksportimisele kehtestab sihtriik. Olenevalt sihtriigi nõuetest viib järelevalveametnik või volitatud veterinaararst läbi vajalikud veterinaarsed uuringud ning peale uuringutele järgnevat kliiniliselt läbivaatust karjas väljastatakse tegevuskohajärgse maakonna veterinaarkeskuse poolt sellekohane loomatervishoiusertifikaat, mis peab olema saadetisega kaasas kuni sihtkohani.

Täpsemalt loomade ja loomsete saaduste ekspordist

Kodulindude import

Nõuded (uuringud, menetlused, vaktsineerimised jm) kodulindude importimisele (see tähendab toomisele riigist, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik) kehtestab sihtriigi pädev järelevalveasutus. Kindlasti ei tohi karjale ega piirkonnale, kust linnud tuua kavatsetakse, olla kehtestatud loomade liikumist piiravat keeldu või kitsendust.

Täpsemalt loomade ja loomsete saaduste impordist

Täpsemat lisainformatsiooni saab tegevuskohajärgse maakonna veterinaarkeskusest.

Õigusaktid

Viimati uuendatud: 26. Mai 2019