Language switcher

Sa oled siin

Elusate kodulindude ja haudemunadega kauplemine liikmesriikide vahel

Kodulindude või haudemunade viimisel teise liikmesriiki (kauplemisel) on esimeseks eeltingimuseks see, et karjale ega kohale (ehitis, piirkond jne), kust linnud või haudemunad välja viia kavatsetakse, ei oleks kehtestatud kauplemise keeldu ega kauplemist piiravat kitsendust. Samuti peab karjas olema läbi viidud järelevalve raames kõik vajalikud uuringud ja menetlused (kehtestatud loomatauditõrje programmidega) ning vaktsineerimised vastavalt nõuetele.  Kodulinnud, keda kavatsetakse teise liikmesriiki viia, peavad olema terved ning karjas olevatel lindudel ei tohi olla ühtegi nakkava loomataudi kliinilist tunnust.

Kodulindude ja haudemunadega peab kaasas olema kuni sihtkohani veterinaarkeskuse poolt väljastatud loomatervisesertifikaat. Sellele eelneva kliinilise läbivaatuse teeb järelevalveametnik või volitatud veterinaararst sugu- ja tootmislindude puhul 48 tundi enne veovahendile laadimist ja tapalindude puhul veovahendile laadimisele eelneva 5 päeva jooksul. Haudemunade puhul tehakse päritolu sugukarja kliiniline läbivaatus 72 tundi enne veovahendile laadimist.

Tapalindusid tohib viia teise liikmesriiki ettevõttest, kus neid on peetud alates koorumisest või vähemalt 21 päeva.

Sugu- ja toomislinde ning haudemunasid tohib viia teise liikmesriiki vaid tunnustatud ettevõttest. Sugu- ja tootmislinnud peavad olema peetud selles ettevõttes vähemalt 6 nädalat või nende koorumisest alates (haudemunade puhul peavad need olema sugulindude karjast, mida on ettevõttes peetud vähemalt 6 nädalat).

Vähem kui 20 linnust või haudemunast koosneva saadetise korral peavad linnud (haudemunade puhul nende päritolu linnukari) peetud Euroopa Liidus alates koorumisest või vähemalt kolm kuud enne teise liikmesriiki saatmist. Karjas ei tohi esineda nakkava loomataudi kliinilisi tunnuseid, kari peab olema nõuetekohaselt vaktsineeritud ning karjale ega piirkonnale ei tohi olla kehtestatud kauplemise keeldu ega kitsendust. Linnud või haudemunade puhul nende päritolu linnukari peab olema uuritud Salmonella suhtes (linnud üks kuu ja haudemunad puhul kari kolme eelneva kuu jooksul enne teise liikmesriiki viimist).

Sugu- ja tootmislindude puhul võib sihtriik kehtestada ka täiendavaid nõudmisi, kui selles riigis rakendatakse mõnda loomatauditõrje programmi, mida Eestis ei rakendata.

Samad nõuded kehtivad ka siis, kui kodulinde või haudemunasid soovitakse tuua teisest liikmesriigist Eestisse.

Eestis on kodulindude ja haudemunadega kauplemise veterinaarnõuded kehtestatud põllumajandusministri määruses nr 101 „Veterinaarnõuded kodulindude ja nende haudemunadega kauplemisel“.

Täpsemat lisainformatsiooni saab küsida tegevuskohajärgse maakonna veterinaarkeskuse järelevalveametniku käest.

Viimati uuendatud: 26. Mai 2019