Language switcher

Sa oled siin

Kodulindude tapmine ja hukkamine kohapeal

Loomade tapmine on läbi aegade olnud väga vastuoluline küsimus eetiliste ja moraalsete kaalutluste seisukohast.

Üldreegel on see, looma surmamisel tuleb valida selline hukkamisviis, mis põhjustaks loomale võimalikult vähe füüsilisi ja vaimsed kannatusi.

Erandiks on looma hukkamine, kui looma rünnak ohustab inimese elu või tervist ning rünnakut ei ole võimalik teisiti vältida või tõrjuda.

Kaitsealuse looma lubatud hukkamist reguleerib looduskaitseseadus.

Õnnetusjuhtumi või hädaolukorratõttu võib surmata ka abitusse seisukorda sattunud looma, kui ellujäämine tekitaks talle kestvaid kannatusi või kui tema liigiomane eluviis või loodusesse tagasiviimine osutub võimatuks.

Hädatapmine on põllumajanduslooma tapmine halastusest või majandusliku kahju vältimise eesmärgil, kui tema ravimine ja ellujätmine põhjustaks põllumajanduslooma kestvaid kannatusi.

Loomakaitseseaduse alusel on looma lubatud hukkamine:

 1. põllumajanduslooma tapmine või hukkamine;
 2. ühepäevaste tibude ja haudejäätmetes embrüote hukkamine;
 3. põllumajanduslooma hädatapmine;
 4. abitusse seisukorda sattunud looma hukkamine;
 5. looma tapmine religioossel eesmärgil;
 6. looma eutanaasia;
 7. püütud kala tapmine;
 8. uluki küttimine;
 9. kahjurputukate- ja näriliste hävitamine;
 10. loomatauditõrje seaduses ettenähtud loomade kontrolltapmine ja hukkamine loomataudi leviku tõkestamiseks;
 11. looma hukkamine enesekaitseks.

Põllumajanduslooma religioossel eemärgil tapmise erimeetodid, religioossel eesmärgil tapmise loa taotluse täpsemad sisu- ja vorminõuded ning religioossel eemärgil tapmise läbiviimise nõuded ja kord on kehtestatud põllumajandusministri 27.12.2012 määruse nr 93. Religioosse tapmise läbiviimiseks peab olema isikul Veterinaar- ja Toiduametilt luba. Tapmise juures peab viibima järelevalveametnik, kes jälgib kohapeal loomakaitsenõuete täitmist.

Loomade hukkamine alaealise juuresolekul on keelatud, välja arvatud:  

 1. kahjurputukate ja näriliste hävitamine;
 2. kalapüük;
 3. abitusse seisukorda sattunud looma hukkamine ;
 4. seoses õppetöö ülesandega kutsehariduse omandamisel ning juhendaja juuresolekul ja vastutusel.
Viimati uuendatud: 31. Mai 2019