Language switcher

Sa oled siin

Ravimite ja ravimsöötade arvestus

Loomapidaja peab pidama arvestust kodulindudele manustatud ravimite ja ravimsöötade kohta.

Arvestuses peavad kajastuma:

  • selle rühma, kellele ravimeid/ravimsööta manustati, identifitseerimise andmed (näiteks: lindla 5. puuris asuvad linnud;  vastavalt selleks eraldatud sektsioonis olevad linnud; kogu kari vms);
  • kasutatud ravimi või ravimsööda nimetus ja manustatud kogus; 
  • andmed ravimi väljastaja (veterinaararsti või apteegi) kohta; 
  • ravimi manustamise kuupäev ja andmed manustaja kohta; 
  • veterinaararsti etteantud manustamisviis ja raviskeem; 
  • määratud keeluaeg. 


Loomapidaja võib arvestust pidada kirjalikult või elektroonselt.

Põllumajanduslinnu müügi või mõnel muul viisil võõrandamise korral sellisel ajal, mil ravimite kasutamise tõttu kehtib keeluaeg, peab loomapidaja edastama sellega seonduvad andmed uuele loomapidajale.

Viimati uuendatud: 26. Mai 2019