Language switcher

Sa oled siin

Surnud ja hukatud linnud ning muud loomsed kõrvalsaadused

Hukkunud või hädatapetud lindude korjused, kohapeal oma tarbeks tapetud lindudelt saadud ja inim- ega lemmikloomatoiduks mittekasutatavad osad ja muud loomsed kõrvalsaadused (sh suled) tuleb farmis hoida eraldi ja suletult ning lekkekindlates tingimustes. Loomseid kõrvalsaadusi tuleb ladustada farmist väljaviimiseni eraldi loomadest ja söödast ning selliselt, et sellele puudub juurdepääs nii kodu- kui metsloomadel, lindudel ja närilistel.

Loomsed kõrvalsaadused tuleb saata ettevõttesse, mis tegevusloa või majandustegevusteatise alusel tegutseb vastava kategooria loomsete kõrvalsaaduste käitlemisega. Hukkunud või hädatapetud lindude korjused on lubatud saata vaid tegevusloaga töötlemisettevõttesse. Sõnnikut võib viia ka teise põllumajandusettevõttesse.

Farmist väljaviimisel peab loomsete kõrvalsaaduste vedajale kaasa andma kaubadokumendi, kus on kirjas loomsete kõrvalsaaduste kategooria tähis (nt hukkunud lindude korjused on II kategooria; suled on III kategooria; munad ja ärilistel eesmärkidel tapetud ööpäevased tibud on III kategooria), materjali kogus ning andmed farmi, loomsete kõrvalsaaduste vedaja ja sihtettevõtte kohta (nimi, aadress, tegevusloa või registreerimise number). Kaubadokumenti ei pea kaasa andma sõnnikuga, mida viiakse teise põllumajandusettevõttesse.

Loomapidaja peab pidama arvestust farmis tekkinud loomsete kõrvalsaaduste kohta (sealhulgas kõrvaldamisele saadetud kogus, farmist väljaviimise kuupäev, vedaja ja sihtettevõtte andmed) või säilitama loomsete kõrvalsaadustega kaasaantud kaubadokumentide koopiad.

Arvestus või kaubadokumentide koopiad peavad olemas olema ja esitatavad vähemalt viimase kahe aasta kohta.

Rohkem infot loomsete kõrvalsaaduste kohta

Viimati uuendatud: 26. Mai 2019