Language switcher

Sa oled siin

Elusküülikute eksport ja import

Küülikute eksport

Küülikute viimisel riiki, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik (ekspordil), on esimeseks eeltingimuseks see, et karjale ja piirkonnale, kust loomad välja viia kavatsetakse, ei oleks kehtestatud väljaviimise keeldu ega piiravat kitsendust. Teiseks peab olema karjas, kust loom välja viiakse, läbi viidud järelevalve raames kõik vajalikud uuringud ja menetlused (kehtestatud loomatauditõrje programmidega).

Nõuded eksportimisele kehtestab sihtriik. Olenevalt sihtriigi nõuetest viib järelevalveametnik või volitatud veterinaararst läbi vajalikud veterinaarsed uuringud ning peale uuringutele järgnevat kliiniliselt läbivaatust karjas väljastatakse tegevuskohajärgse maakonna veterinaarkeskuse poolt sellekohane loomatervisesertifikaat, mis peab olema saadetisega kaasas kuni sihtkohani.

Täpsemalt loomade ja loomsete saaduste ekspordist

Küülikute import

Nõuded küülikute toomisele riigist, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik (impordile), kehtestab sihtriigi järelevalveasutus. Esimene eeltingus elusküülikute importimisel see, et karjale ega piirkonnale, kust küülikuid tuua soovitakse, ei ole kehtestatud loomade väljaviimiseks keeldu ega kitsendusi.

Küülikut tohib tuua Eestisse vaid sellisest loomapidamisettevõttest, kus ei ole 12 kuu jooksul diagnoositud müksomatoosi ja ühe kuu jooksul marutaudi.

Küülikud peavad olema 14 päeva enne toomist olema vaktsineeritud müksomatoosi, pastörelloosi ja hemorraagilise viiruhaiguse vastu.

Importimisel peab küülikutega olema kaasas loomatervisesertifikaat.

Täpsemalt loomade ja loomsete saaduste impordist

Täpsemat lisainformatsiooni saab tegevuskohajärgse maakonna veterinaarkeskusest.

Õigusaktid:

 

    Viimati uuendatud: 26. Mai 2019