Language switcher

Sa oled siin

Küülikute kohta arvestuse pidamine

Loomsete saaduste (liha, karusnahk) tootmise eesmärgil peetavate küülikute kohta peab loomapidaja pidama arvetust.

Arvestuses kajastatakse andmeid loomade karja tulemise (ostmine, sündimine jne) ja karjast välja liikumise (müümine, tapmine, hukkumine, kadumine jne) kohta.

Arvestuses tuleb esitada sündmuse kuupäev, andmed eelmise/järgmise omaniku/ehitise kohta, põhjus (nt müük, kadumine, hukkumine vm).

Andmeid tuleb säilitada vähemalt kolm aastat peale looma teise karja viimist, hukkumist, kadumist või tapmist.

Arvestust võib pidada nii paberkandjal kui elektrooniliselt.

Arvestus peab olema alati kättesaadav ja esitatav järelevalvet teostavale isikule.

Viimati uuendatud: 26. Mai 2019