Language switcher

Sa oled siin

Küülikutega kauplemine liikmesriikide vahel

Küülikute viimisel teise liikmesriiki (kauplemisel) on esimeseks eeltingimuseks see, et karjale ega kohale (ehitis, piirkond jne), kust loomad välja viia kavatsetakse, ei oleks kehtestatud loomade liikumist piiravat keeldu ega kitsendust.

Ehitises, kust loomi välja viia kavatsetakse, ei tohi olla kahtlustatud ega diagnoositud kliinilist müksomatoosi ega viimase kuue kuu jooksul marutaudi. Ka ei tohi olla küülikud, keda teise liikmesriiki viia plaanitakse, olla kokku puutunud loomadega sellisest farmist, kus marutaudi on kahtlustatud või diagnoositud.

Küülikutega peab kaasas olema kuni sihtkohani loomatervisesertifikaat. Loomatervisesertifikaadi väljastab tegevuskohajärgse maakonna veterinaarkeskus peale vajalike uuringute teostamisele järgnevat loomade läbivaatust.

Samad nõuded kehtivad ka siis, kui küülikuid soovitakse tuua Eestisse teisest liikmesriigist.

Eestis on jäneseliste kauplemise veterinaarnõuded kehtestatud põllumajandusministri määruse nr 99 „Veterinaarnõuded muude loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega kauplemisel“ paragrahvis 6.

Täpsemat lisainformatsiooni saab küsida tegevuskohajärgse maakonna veterinaarkeskusest.

Viimati uuendatud: 26. Mai 2019