Language switcher

Sa oled siin

Ravimite ja ravimsöötade arvestus

Loomapidaja peab pidama arvestust loomadele manustatud ravimite ja ravimsöötade kohta.

Arvestuses peavad kajastuma:

  • andmed selle looma või loomarühma, kellele ravimeid/ravimsööta manustati, kohta (näiteks küülikud puurides nr 2 ja 4);
  • kasutatud ravimi või ravimsööda nimetus ja manustatud kogus; 
  • andmed ravimi väljastaja (veterinaararsti või apteegi) kohta; 
  • ravimi manustamise kuupäev ja andmed manustaja kohta; 
  • veterinaararsti etteantud manustamisviis ja raviskeem; 
  • määratud keeluaeg. 

Loomapidaja võib arvestust pidada kirjalikult või elektroonselt.

Looma müügi või mõnel muul viisil võõrandamise korral ajal, mil ravimite kasutamise tõttu kehtib keeluaeg, peab loomapidaja edastama sellega seonduvad andmed uuele loomapidajale.

Viimati uuendatud: 26. Mai 2019