Language switcher

Sa oled siin

Eluslammastega või eluskitsedega kauplemine liikmesriikide vahel

Elusloomade viimisel teise liikmesriiki (kauplemisel) on esimeseks eeltingimuseks see, et kohale (ehitis, piirkond jne), kust loom välja viia kavatsetakse, ei oleks kehtestatud loomade liikumist piiravat keeldu ega kitsendust. Teiseks peab olema karjas, kust loom välja viiakse, läbi viidud järelevalve raames kõik vajalikud uuringud ja menetlused (kehtestatud loomatauditõrje programmidega). Kindlasti peab lammas või kits olema identifitseeritud plastikust kõrvamärgiga paremas kõrvas ja elektroonse kõrvamärgiga vasakus kõrvas ning registreeritud PRIAs.

Nõuded eluslooma viimisele teise riiki kehtestab sihtriik. Nõuded sõltuvad kauplemise eesmärgist (aretus, tootmine, tapmine lihaks). Olenevalt sihtriigi nõuetest viiakse läbi vajalikud veterinaarsed uuringud. Kui peale kohustuslikke uuringuid on loom kliiniliselt läbi vaadatud, väljastatakse tegevuskohajärgse maakonna veterinaarkeskuse poolt sellekohane loomatervisesertifikaat. Loomatervisesertifikaat kehtib 10 päeva alates selle väljastamisest ning see peab olema loomaga kaasas kuni sihtkohani.

PRIA-le tuleb teavitada looma viimisest teise liikmesriiki 7 päeva jooksul alates looma karjast väljaviimisest.

Samad nõuded kehtivad ka siis, kui loom soovitakse tuua teisest liikmesriigist Eestisse. Eestis on lammaste ja kitsedega kauplemise veterinaarnõuded kehtestatud põllumajandusministri määruses nr 109 „Veterinaarnõuded lammaste ja kitsedega kauplemisel“.

Täpsemat lisainformatsiooni saab  tegevuskohajärgse maakonna veterinaarkeskuse järelevalveametniku käest.

Viimati uuendatud: 26. Mai 2019