Language switcher

Sa oled siin

Lammaste/kitsede identifitseerimine ja registreerimine ning teavitamine PRIA-le

Lammas ja kits on individuaalselt identifitseerimisele kuuluvad loomad.

Lammas või kits tuleb identifitseerida 6 kuu jooksul alates sündimisest või varem, kui loom viiakse enne selle aja möödumist teise karja või tapamajja. Põhimõte on selles, et märgistamata looma ei tohi karjast välja viia. Õigeaegse märgistamise eest vastutab loomapidaja.

Identifitseerimiseks loom märgistatakse paremasse kõrva kinnitatud kõrvamärgiga ning teise identifitseerimisvahendina kasutatakse vasakusse kõrva kinnitatud plastikust või elektroonilist kõrvamärki või tätoveeringut või kitsede puhul ka sõrgatsile kinnitatud tähistust. Identifitseerimisvahend kannab teavet kooditähise „EE“ ning kümnekohalise kordumatu registreerimisnumbri kohta.

Erandina piisab loomade, kes sündisid enne 10. juulit 2005. a, identifitseerimiseks ühest kõrvamärgist.

Teise liikmesriiki viimisel korral peab lammas või kits olema identifitseeritud paremasse kõrva kinnitatud kõrvamärgi ning vasakusse kõrva kinnitatud elektroonilise kõrvamärgiga.

Kitse kõrvamärk on punast värvi ja lamba kõrvamärk on kollast värvi ning neid väljastab Jõudluskontrolli Keskus ja need kinnitatakse looma kõrva vastavate tangidega.

Kui kõrvamärk ära kaob, peab loomapidaja teavitama sellest 2 päeva jooksul kirja või e-posti teel PRIAt. Seejärel väljastatakse Jõudluskontrolli Keskuse poolt uus sama registreerimisenumbriga kõrvamärk. Asenduskõrvamärk tuleb looma kõrva kinnitada seejärel 7 päeva jooksul.

Märgistamise järel tuleb loom registreerida põllumajandusloomade registris. Selleks tuleb täita taotlus ja esitada see PRIA maakondlikule teenindusbüroole. Taotluse vorm on leitav PRIA kodulehelt. Taotlus on võimalik esitada ka kliendiportaali e-PRIA kaudu.

Kui registris olevad andmed muutuvad, tuleb nendest 7 päeva jooksul PRIAt teavitada. Registriandmete muutmise taotluse vormid leiab PRIA kodulehelt. Registriandmeid (looma märgistamine, esmakordne poegimine, tapmine, hukkumine, kadumine, liikumine Eesti siseselt, Eestist välja või Eestisse sissetoomine, asenduskõrvamärgid) saab muuta ka kliendiportaal e-PRIA kaudu.

Lambapidaja on kohustatud esitama tema poolt peetavate lammaste kohta andmed PRIA-le üks kord aastas. Andmed esitatakse alati 1. jaanuari seisuga järgnevalt ehitise kohta: utt-tallede arv; uttede arv; jäärade arv. Andmed tuleb esitada hiljemalt 15ndaks jaanuariks ning neid saab esitada ka kliendiportaali e-PRIA kaudu.

Kitsepidaja on kohustatud esitama tema poolt peetavate kitsede kohta andmed PRIA-le üks kord aastas. Andmed esitatakse alati 1. jaanuari seisuga järgnevalt ehitise kohta: kits-tallede arv; kitsede arv; sikkude arv. Andmed tuleb esitada hiljemalt 15ndaks jaanuariks ning neid saab esitada ka kliendiportaali e-PRIA kaudu.

Vorm lammaste ja kitsede arvude teavitamiseks. (4.81 KB, PDF)

Viimati uuendatud: 14. Aprill 2020