Language switcher

Sa oled siin

Ravimite ja ravimsöötade arvestus

Loomapidaja peab pidama arvestust lammastele/kitsedele manustatud ravimite ja ravimsöötade kohta.

Arvestuses peavad kajastuma:

  1. looma kõrvamärgi number;
  2. kasutatud ravimi või ravimsööda nimetus ja manustatud kogus;
  3. andmed ravimi väljastaja (veterinaararsti või apteegi) kohta;
  4. ravimi manustamise kuupäev ja andmed manustaja kohta;
  5. veterinaararsti etteantud manustamisviis ja raviskeem;
  6. määratud keeluaeg.

Loomapidaja võib arvestust pidada kirjalikult või elektroonselt. 

Põllumajanduslooma müügi või mõnel muul viisil võõrandamise korral keeluaja kehtides on loomapidaja kohustatud edastama keeluajaga seonduvad andmed uuele loomapidajale.

Viimati uuendatud: 24. Mai 2019