Language switcher

Sa oled siin

Lamba ja kitse pidamine

Nõuded lamba ja kitse pidamiseks sätestab Põllumajandusministri 29. augusti 2009 a määrus nr 91 “Nõuded lamba ja kitse pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta”.

Põhinõuded lamba ja kitse pidamisele on järgmised:

 • Lammas ja kits on oma olemuselt karjaloomad, seepärast peavad lambad ja kitsed ruumis kus neid peetakse nägema teisi liigikaaslasi ja saama nendega suhelda. Üksikult võib looma pidada veterinaararsti ettekirjutusel seoses looma tervisliku seisundiga.
 • Siseruumis peetava lamba ja kitse tervist kontrollitakse vähemalt üks kord päevas. Väliaedikus või karjamaal olevat looma kontrollitakse selliste vaheaegadega, mis on piisavad looma pikaajalise kannatuse vältimiseks. Lamba ja kitse sõrgu kontrollitakse korrapäraselt ja hooldatakse vajaduse korral.  Haigestunud või vigastatud lammas või kits peab saama vajalikku ravi.
 • Ruum kus loomi peetakse peab olema küllalt suur, et kõik loomad saaksid korraga takistamatult maha heita, lamada ja üles tõusta ning piisavalt liikuda. 
 • Poegimisruumi pindala peab olema vähemalt 2 m2 ja väliaediku suurus vähemalt 3 m2 looma kohta. Lammast ja kitse ei tohi ruumis pidada alaliselt lõas ega ühes ruumis suuremas kui 50 loomast koosnevas rühmas.  Loomapidaja võtab kasutusele meetmed, et kaitsta looma kiskja rünnaku eest.
 • Lamba ja kitse pidamise ruumis kasutatavad  automaatsed ja mehhaanilised seadmed peavad olema  loomadele ohutud ja nende korrasolekut kontrollitakse vähemalt kord päevas.
 • Lamba ja kitse pidamise ruum peab olema ehitatud nii, et hädaolukorras oleks võimalik loom kiiresti ehitisest välja viia. Ruum  peab olema varustatud esmaste tulekustutusvahenditega.
 • Lamba ja kitse lõastamise korral peab lõastamisvahend olema varustatud vähemalt kahe pöörlaga.
 • Lamba ja kitse pidamise ruumi või ehitise põrand peab tagama vedelate väljaheidete äravool või nende imendumine allapanusse. Loomade lamamisala peab olema sellise suurusega, kuhu kõik loomad korraga ära mahuksid. Poegimisaedikus ja talle pidamise kohas ei tohi kasutada restpõrandat.
 • Õhuvahetus lamba või kitsepidamise ehitises peab tagama, et ruumi suhteline õhuniiskus, temperatuur ja gaasisisaldus püsivad tasemel, mis ei kahjusta looma tervist.
 • Ruumis, kus loomi peetakse ei tohi müratase ületab pidevalt 65 dB.
 • Ruum peab olema piisavalt valgustatud kas loomuliku valguse või kunstliku valgustusega. Kunstlik valgustus peab olema sisse lülitatud vähemalt kella 9.00st kuni kella 17.00ni.
 • Sundventilatsiooni kasutamise korral peab ruumis olema asjakohane varusüsteem, ning riketest märkuandev häiresüsteem.
 • Lammast pügatakse vähemalt üks kord aastas. Pügamiseks kasutatavad seadmed ja vahendid peavad olema puhtad ja heas kasutuskorras.
 • Vastsündinud tall ja emasloom peavad olema koos vähemalt 24 tunni vältel. Vastsündinud talle aedik peab olema kuiv ja tuuletõmbuseta.  Väljas võib poegida ainul sellist tõugu lammas, kes on kohanenud karjamaal valitsevate keskkonna- ja ilmastikuoludega.
 • Tall peab saama ternespiima peale sündimist hiljemalt nelja tunni möödudes. Talle kunstliku söötmise korral tuleb loomale anda kahe esimese nädala jooksul vähemalt neli korda päevas piima või piimaasendajat. Tall võõrutatakse mitte varem kui 3-4 kuu vanuselt.
 • Söödavalik peab olema tervislik ja vastama looma vanusele. Kui lambaid ja kitsi ei söödeta vabalt, peavad kõik loomad pääsema sööma ühel ajal. Söötmiskohal tuleb arvestada vähemalt 35 cm sõimepikkusega iga looma kohta ja vähemalt 45 cm sõimepikkusega tiine looma kohta.
 • Jooginõu või automaatjootja peab olema paigaldatud nii, et see oleks kõigile loomadele vabalt kättesaadav. Nippeljootja kasutamise korral peab olema vähemalt üks jootja 30 looma kohta.
 • Karjatamisperioodil tuleb lambale ja kitsele tagada pääs karjamaale või väliaedikusse. Karjamaale viiv tee peab olema turvaline. Karjatee äär peab olema vaba takjatest ja ohakatest, et vältida villa saastumist.
 • Elektripiitsa võib ajamisel kasutada vaid täiskasvanud mittetiine looma puhul.
 • Välitingimustes tuleb lammast ja kitse kaitsta halbade ilmastikutingimuste eest. Karjamaal looma lõastamise korral peab lõastamisvahendi pikkus olema vähemalt 3 meetrit.
Viimati uuendatud: 1. Mai 2019