Language switcher

Sa oled siin

Vasikate pidamine

Nõuded vasikate pidamiseks sätestab Põllumajandusministri 23. oktoobri 2002 a. määruses nr 78 “Nõuded vasikate pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele”.

Termini “vasikas” all mõistetakse alla 6 kuu vanust veist.

Põhinõuded vasikate pidamisele on järgmised:

  • Vasikate pidamise ruum või ehitis, seadmed, mikrokliima, söötmine ja jootmine peavad olema sellised, et oleks tagatud vasikate igakülgne heaolu ning tervis. Kunstlik ventilatsioonisüsteem peab olema varustatud alarmsüsteemiga (märkuandev tuluke või helisignaal karjaku ruumis), et selle seiskumisel oleks võimalik koheselt reageerida ning võtta kasutusele tagavarasüsteem (avada õhutus ahtid, ventilatsioonikorstnad, aknad).
  • Vasikat ei tohi pidada lõastatult, välja arvatud rühmana ühissulus peetavad vasikad, keda võib lõastada korraga kuni üheks tunniks piima või piimasaaduste andmise ajaks, kusjuures ei lõastamisvahendiks ei või olla heinapallinöör või kitsas kett. Lõõg ei tohi vasika kaela soonida ning peab võimaldama loomal maha heita, üles tõusta ja ennast lakkuda. Lisaks sellele ei tohi vasikal kasutada suukorvi imemise takistamiseks.
  • Vasika tervist tuleb kontrollida siseruumides 2 korda ja välistingimustes (karjamaal) 1 kord päevas. Haige või vigastatud vasika avastamisel tuleb see teistest isoleerida, osutada esmaabi ning vajadusel kutsuda välja loomaarst.
  • Alla kahe nädala vanustele vasikatele tuleb võimaldada allapanu.
  • Valgustus peab olema selline, et tagab piisava valgustatuse vasikate pidamise ruumis vähemalt kella 9.00 - 17.00.
  • Põrandapinna nõuded vasikate pidamisel on toodud ülalnimetatud määruses ning peab olema tagatud, et vasikas saab takistuseta maha heita, üles tõusta ning teha kõiki liigiloomulikke liigutusi.
  • Põrandapinna nõudeid ei kohaldata vasikate pidamisele majapidamistes, kus on vähem kui 6 vasikat või juhul, kui vasikat peetakse teda imetava lehma juures. Ülejäänud nõuded kaasa arvatud lõastamise keeld kehtivad kõigile vasikatele sõltumata nende arvust.
Viimati uuendatud: 1. Mai 2019